Činnosť školského parlamentu v šk. roku 2016/2017

  Zloženie školského parlamentu
Koordinátor: Mgr. Alena Susková
Predseda:  Tomáš Kopecký
Podpredseda: Anh Minh Vu
Kronikár: Nela Hlavatová
Členovia: zástupcovia jednotlivých ročníkov
9. ročník Soňa Hrašnová
  Anh Minh Vu
  Tomáš Kopecký
8. ročník Nina Majerníková
  Barbora Ľudrovanová
7. ročník Nela Hlavatová 
  Radoslav Dzurko
6. ročník Silvester Marko
  Jakub Hornáček
5. ročník - 5.A Ondrej Haršány
  Jakub Hittrich
5. ročník - 5.B Samuel Veselý
  Roman Jakabovič