Vzdelávanie "inak" v školskom roku 2016/2017

Anglickí lektori

V priebehu tohto školského roku sa na našej škole uskutočnili tri anglické týždne. Žiaci prvého aj druhého stupňa zažili netradičné hodiny anglického jazyka s lektormi z jazykovej školy Your choice. Lektori pochádzali z rôznych krajín ako Veľká Británia, Amerika či Španielsko. Žiaci si užili veľa zábavy a naučili sa mnoho nových vecí z angličtiny.

Mgr. D. Nováková

Celý článok

Dramatizácia na hodine dejepisu

Žiaci 8.ročníka sa na chvíľu preniesli do obdobia formovania moderného slovenského národa. Zahrali sa na slovenských národovcov, ktorí sa snažili pozdvihnúť kultúrnu úroveň slovenského ľudu.

Najskôr v úlohe Janka Kráľa a Jána Rotaridesa predviedli burcovanie Slovákov do boja za svoje práva. V ďalšej scénke  žiaci zdramatizovali pamätnú návštevu Štúra, Hurbana a Hodžu na Dobrej Vode u Jána Hollého. Aj takouto netradičnou hodinou dejepisu sa u žiakov podnietil záujem o národnú históriu.

Mgr. E. Milučká

Celý článok

Živá pojmová mapa na hodine slovenského jazyka

Na hodine slovenského jazyka sme robili živú pojmovú mapu za pomoci špagátu na tému podstatné mená. Naše pocity sú fantastické. Nie na každej hodine máme príležitosť, aby sme spojili naše hlavy a dali niečo zmysluplné dokopy. Spočiatku sme sa len prekrikovali a hovorili hlúposti, no spoločnými silami sme to zvládli. Myslím si, že sme si uvedomili, že aj hravou formou sa dá niečo naučiť. Veľmi nás to bavilo a takých hodín by sme prijali aj viac.  

                                                                                    Paulína Dugovičová, VII. ročník

Celý článok