Klub druhákov

Návšteva Galérie Jána Koniarka v Trnave

Žiaci z krúžku Klub druhákov dňa 30. 11. 2011  navštívili Galériu Jána Koniarka v Trnave. Prezreli si stále expozície, výtvarné diela a sochy niektorých známych autorov. Študentka Trnavskej univerzity si pre deti pripravila zaujímavé súťaže a tvorivé úlohy, pri ktorých preukázali silu spolupráce a kreativitu. Tvorivé dielne boli spojené s prehliadkou galérie a premietaním krátkych animovaných filmov z festivalu ANIFEST.

Viac foto

Celý článok