Turistický krúžok

V školskom roku 2014/2015 sme sa zúčastnili s vedúcou p. uč. Milotou Vincovou týchto akcii:

November

Dušičkový pochod Smolenickým krasom: Dolina Hlboče - kaplnka P. Marie-Vodopád Padlá voda

December 

Luciina desiatka: Dechtice -/Katarínka/ zrúcanina kláštora Katarínka - chata AE J. Bohunice

Január

Pálfyho sánkovačka sa pre nedostatok snehu nekonala-vychádzka na Molpír-hradisko

Marec

Turistická vychádzka - Trenčín-Trenčiansky hrad - historická časť mesta

Apríl

Turistická vychádzka - Sv. Jur.historická časť-zvonica-zrúcanina hradu Biely kameň

Máj

Turistická vychádzka - Čachtická dolina-jaskyňa pod Drapliakom - zrúcanina Čachtického hradu

Mgr. M. Vincová