Umelecká tvorivosť

Počas celého roka na našej škole mali žiaci možnosť navštevovať krúžok s názvom Umelecká tvorivosť. Oboznámili sa tu s rôznymi výtvarnými technikami, rozvíjali svoju tvorivosť, estetické cítenie, zdokonaľovali techniku kresby. Nechýbal ani spev - ľudové a populárne piesne, vianočné koledovanie, súťaže v speve, karaoke súťaž. A samozrejme tanec: country, ľudový, disco, tance rôznych krajín.

Krúžok navštevovalo 24 detí I. stupňa.

Každý piatok bol veselý.

Mgr. Katarína Debnárová