Zoznam záujmových útvarov v šk. roku 2018/2019

Por.č. Názov krúžku Ročník Deň Hodina Vedúci krúžku
1. Športovo-pohybové hry 2.-3. streda od 13,00 Mgr. K. Debnárová
2. Dramatický krúžok 1.-4. štvrtok od 13,30 Mgr. M. Mateková
3. Umelecká tvorivosť 1.-4.     Mgr. K. Družbacká
4. Turistický krúžok 1.-4. 1 sobota v mesiaci   Z. Moncmanová
5. Turisticko-poznávací krúžok 1.-4. 1 sobota v mesiaci   Mgr. K. Debnárová
6. Športové hry 5.-9. streda od 14,00 Mgr. Z. Takáčová
7. Športový krúžok                      (Raketové športy) 5.-9. štvrtok od 14,00 Mgr. Z. Takáčová
8. Slovenčina zábavne 9. utorok od 14,00 Mgr. A. Susková
9. Matematika 9. pondelok od 13,00 Mgr. P. Haladová
10. Turisticko-fotografický krúžok 5.-9. 1 sobota v mesiaci   Mgr. P. Blažková
11. Športovo-turistický krúžok 5.-9. 1 sobota v mesiaci   Mgr. M. Mateková