Škola podporujúca zdravie

Do projektu Škola podporujúca zdravie sa naša škola zapojila v školskom roku 1998/1999. Medzi hlavné ciele projektu patrí:

  • osvojiť si zásady správneho životného štýlu a starostlivosti o svoje zdravie
  • podporovať zlepšenie životosprávy
  • podporovať zdravý vývin detí a zdravé prostredie
  • zvyšovať fyzickú zdatnosť podporovaním športových a turistických aktivity, ktoré sú dôležité pre zdravie človeka
  • zamerať sa na zdravú výživu, výber potravín a spôsob stravovania