Aktivity uskutočnené v rámci projektu Škola podporujúca zdravie 2016/2017

Prednáška - Ľudská sexualita, jej zmysel a dizajn

23.6.2017 absolvovali žiaci deviatej triedy zaujímavú prednášku s názvom Ľudská sexualita, jej zmysel a dizajn. Prednášku spojenú s prezentáciou zaujímavým spôsobom predniesla školiteľka Mgr. Anna Surjaková zo spoločnosti Progress education. Po prednáške bol priestor na diskusiu so žiakmi. Veríme, že aj táto prednáška pomohla našim deviatakom v ich vzdialenej príprave na manželstvo a rodičovstvo.

Mgr. Martina Zápražná

Celý článok

Plávanie

26 žiakov 2. až 4. ročníka sa zúčastňuje  od 9. marca na zdokonaľovacom plaveckom výcviku  na plavárni MTF na Bottovej ulici v Trnave. Počas 10 týždňov sa malí plavci zdokonaľujú v technike plávania kraula. Najviac sa im páčia hry vo vode a hlavne skákanie do hlbokej vody.

Celý článok

Hrdinovia všedného dňa

Aj všedný deň sa môže stať nevšedným, no nie vždy v dobrom slova zmysle. V živote na nás striehnu rôzne nástrahy. Niekto sa zraní, niekde sa stane nehoda, niekde vypukne požiar. Kto sú tí, ktorých voláme? Kto nám prichádza na pomoc? Čo robia, aby nám pomohli? Ako sú na pomoc pripravení? O tom bola interaktívna výstava „Hrdinovia všedného dňa“.

Cieľom interaktívnej výstavy „Hrdinovia všedného dňa“, ktorú navštívili dňa 26.11.2016 žiaci 2. a 3. ročníka, bolo priblížiť deťom, akú dôležitú úlohu majú záchranári, hasiči i policajti. Výstava sprostredkovala deťom praktickú (hands-on) skúsenosť s prácou záchranných zložiek. Priblížila každodennú prácu týchto zložiek a sprostredkovala im základné vedomosti z oblasti dopravnej výchovy, predchádzaniu požiarov a poskytovaniu prvej pomoci.

Mgr. I. Ondrejičková

Celý článok

Dopravné ihrisko

Dňa 26. a 30. septembra 2016 sa žiaci 1. - 4. ročníka zúčastnili výučby na dopravnom ihrisku RM JET v Trnave. V teoretickej časti výučby žiaci získavali informácie z cestnej premávky, zopakovali si dopravné značky, križovatky, výbavu bicykla. V praktickej časti výučby si žiaci získané informácie precvičili vonku na ihrisku na bicykloch, autíčkach, kolobežkách, alebo ako chodci. Ďakujeme ihrisku RM JET za príjemnú atmosféru. 

Mgr. Ľ. Brunovská, Mgr. Ľ. Súkenníková,

Mgr. I. Ondrejičková, Mgr. P. Varga

Celý článok

Súťaž Domestos

HLASUJTE ZA NAŠU ŠKOLU!

Aj naša škola sa zapojila do súťaže DOMESTOS. Žiaci 1. stupňa budú postupne plniť 5 aktivít. Prvú aktivitu s názvom Päť hygienických pravidiel sme už úspešne zrealizovali. Teraz potrebujeme Vašu pomoc vo forme hlasu pre školu. Ak sa rozhodnete nám pomôcť  a pravidelne za nás hlasovať zaregistrujte sa na stránke www.domestospreskoly.sk. Po prihlásení môžete hlasovať za aktivitu, ktorú sme zrealizovali s našimi žiakmi na https://www.domestospreskoly.sk/aktivity#aktivita_1, nezabudnite kliknúť na položku základné školy, nájsť naše fotografie a dať im svoj hlas. Môžete dokonca aj nahrávať účtenky s produktmi Domestos a  zbierať tak viac cenných  bodov pre našu školu.  Ďakujeme za Vaše hlasy.

      

Celý článok

Medzinárodný deň umývania rúk

Dňa 17.10.2016 sa žiaci 1. stupňa zúčastnili besedy pri príležitosti Medzinárodného dňa umývania rúk. Dozvedeli sa, kedy je potrebné umývať si ruky, aké choroby sa prenášajú špinavými rukami a naučili sa správnu techniku umývania rúk, čo si nakoniec aj vyskúšali.

Mgr. I. Ondrejičková

Celý článok