Aktivity uskutočnené v rámci projektu Škola podporujúca zdravie 2016/2017

Prednáška - Ľudská sexualita, jej zmysel a dizajn

23.6.2017 absolvovali žiaci deviatej triedy zaujímavú prednášku s názvom Ľudská sexualita, jej zmysel a dizajn. Prednášku spojenú s prezentáciou zaujímavým spôsobom predniesla školiteľka Mgr. Anna Surjaková zo spoločnosti Progress education. Po prednáške bol priestor na diskusiu so žiakmi. Veríme, že aj táto prednáška pomohla našim deviatakom v ich vzdialenej príprave na manželstvo a rodičovstvo.

Mgr. Martina Zápražná

Celý článok

Hrdinovia všedného dňa

Aj všedný deň sa môže stať nevšedným, no nie vždy v dobrom slova zmysle. V živote na nás striehnu rôzne nástrahy. Niekto sa zraní, niekde sa stane nehoda, niekde vypukne požiar. Kto sú tí, ktorých voláme? Kto nám prichádza na pomoc? Čo robia, aby nám pomohli? Ako sú na pomoc pripravení? O tom bola interaktívna výstava „Hrdinovia všedného dňa“.

Cieľom interaktívnej výstavy „Hrdinovia všedného dňa“, ktorú navštívili dňa 26.11.2016 žiaci 2. a 3. ročníka, bolo priblížiť deťom, akú dôležitú úlohu majú záchranári, hasiči i policajti. Výstava sprostredkovala deťom praktickú (hands-on) skúsenosť s prácou záchranných zložiek. Priblížila každodennú prácu týchto zložiek a sprostredkovala im základné vedomosti z oblasti dopravnej výchovy, predchádzaniu požiarov a poskytovaniu prvej pomoci.

Mgr. I. Ondrejičková

Celý článok

Dopravné ihrisko

Dňa 26. a 30. septembra 2016 sa žiaci 1. - 4. ročníka zúčastnili výučby na dopravnom ihrisku RM JET v Trnave. V teoretickej časti výučby žiaci získavali informácie z cestnej premávky, zopakovali si dopravné značky, križovatky, výbavu bicykla. V praktickej časti výučby si žiaci získané informácie precvičili vonku na ihrisku na bicykloch, autíčkach, kolobežkách, alebo ako chodci. Ďakujeme ihrisku RM JET za príjemnú atmosféru. 

Mgr. Ľ. Brunovská, Mgr. Ľ. Súkenníková,

Mgr. I. Ondrejičková, Mgr. P. Varga

Celý článok