Škola podporujúca zdravie 2017/2018

Dopravné ihrisko

Dňa 14. mája 2018 žiaci 3. – 4. ročníka a dňa 28. júna 2018 žiaci 1. – 2. ročníka sa zúčastnili zážitkového učenia na Dopravnom ihrisku RM JET v Trnave. Výučba pozostávala z teoretickej a praktickej časti. V teoretickej časti inštruktori pripravili žiakom prednášku o cestnej premávke. Žiaci si zopakovali dopravné značky, križovatky a výbavu bicykla. Následne si získané informácie vyskúšali priamo na dopravnom ihrisku. Boli rozdelení do troch skupín: chodci, cyklisti a pedalkári, v ktorých sa postupne vystriedali. V závere žiaci získali vodičský preukaz.

Mgr. Milada Mateková

Celý článok

Plavecký výcvik

V mesiaci máj absolvovali žiaci 2.- 4. ročníka základný plavecký výcvik. Každý štvrtok počas vyučovania sme navštevovali plaváreň STU v Trnave. V priebehu desiatich hodín mali žiaci možnosť pod vedením inštruktora eliminovať strach z vody, naučiť sa plávať, prípadne zdokonaliť už čiastočné plavecké schopnosti. Na konci výcviku mohli žiaci preukázať svoje plavecké schopnosti a získať certifikát o plaveckých pokrokoch, ktorým obhájili úspešné absolvovanie plaveckého výcviku.

Mgr. Irena Ondrejičková, Mgr. Katarína Debnárová

Celý článok

Svetový deň mlieka

Tretí májový utorok  je svetovým dňom mlieka. Tento deň je medzinárodnou každoročnou udalosťou propagovanou od roku 2000 Organizáciou pre výživu a poľnohospodárstvo. Podstatou tohto dňa je oslava významu mlieka v školách. Je to spôsob ako upozorniť na dôležitosť pitia mlieka a na jeho zdravotné prínosy pre rastúce deti.

Na našej škole sme si v tento deň vyrábali vlastné ochutené mliečne výrobky. Základom nápojov bolo mlieko a každá trieda si pripravila vlastnú maškrtku. Prváci mixovali banánové mlieko, druhý ročník si pripravil „mliečne hádanky“, kde žiaci so zaviazanými očami identifikovali rôzne mliečne produkty ako smotanu, tvaroh, pribináčika, či jogurt. Tretiaci si pripravili tvarohovú pochúťku a štvrtáci primiešali do mlieka rôzne druhy ovocia. Žiaci prvého stupňa v malých skupinkách navštevovali susedné triedy, kde mohli ochutnať ďalšie mliečne produkty. Deťom sa deň mlieka veľmi páčil, aj keď niektorým deťom nie všetky mliečne produkty chutili. Keď sa ovocie minulo, tí najväčší fanúšikovia mlieka na záver dopíjali aj čisté mlieko. Verím, že pripravený program splnil svoj účel a tí menej odvážni sa k nám budúci rok pridajú.

Mgr. Katarína Reháková

Celý článok

Beseda na tému "Zdravý životný štýl"

Žiaci 2. a 3. ročníka sa 13.11.2017 sa zúčastnili besedy s lektorkou z RÚVZ na tému Zdravý životný štýl, zameraný hlavne na zdravú výživu a jej význam pre zdravie človeka.

Mgr. Irena Ondrejičková

Celý článok

Besedy s lektorkou RÚVZ

12.10. 2017 sa pre žiakov 8. ročníka uskutočnila beseda s lektorkou RÚVZ na tému Nelátkové závislosti a pre žiakov 9. ročníka na tému Nebezpečenstvo AIDS.

Mgr. Irena Ondrejičková

 

Celý článok