Škola podporujúca zdravie 2017/2018

Beseda na tému "Zdravý životný štýl"

Žiaci 2. a 3. ročníka sa 13.11.2017 sa zúčastnili besedy s lektorkou z RÚVZ na tému Zdravý životný štýl, zameraný hlavne na zdravú výživu a jej význam pre zdravie človeka.

Mgr. Irena Ondrejičková

Celý článok

Besedy s lektorkou RÚVZ

12.10. 2017 sa pre žiakov 8. ročníka uskutočnila beseda s lektorkou RÚVZ na tému Nelátkové závislosti a pre žiakov 9. ročníka na tému Nebezpečenstvo AIDS.

Mgr. Irena Ondrejičková

 

Celý článok