Akcie v rámci projektu Škola podporujúca zdravie v šk. roku 2011/2012

Stolnotenisový turnaj

Dňa 16. mája 2012 opäť súťažili žiaci 3. ročníka pod vedením p. uč. Ondrejičkovej v stolnom tenise. Do finále sa prebojovali Tomáško Majerník a Martinko Pápay. Najlepšie výsledky z dievčat dosiahla Klárka Tomlyová. Všetci prežili krásne športové popoludnie a po skvelých výkonoch si všetci za odmenu pochutili na tvarohovej pene, ktorú si sami pripravili.

 

Viac foto

Celý článok

Stolnotenisový turnaj

Vrámci projektu Zdravá škola usporiadali dňa 21.3.2012 p. uč. Ondrejičková a Vargová stolnotenisový turnaj. Zasúťažili si žiaci 2.,3.,4. a 5. ročníka. Na 1. mieste sa umiestnil Kristián Masaryk (5.roč.), na 2. mieste Nina Majerníková (3.roč.) a 3. miesto obsadil Tomáš Majerník (3.roč.).

Viac foto

Celý článok

Deň jablka

Dňa 26.10. sa nieslo vyučovanie na 1. stupni v znamení jablka. Žiaci čítali rozprávky a básne o jablkách, riešili matematické úlohy o jablkách, z prinesených kníh a výstrižkov z časopisov a z internetu sa dozvedeli o zázračných liečivých účinkoch jabĺk. Na výtvarnej výchove jablká modelovali alebo vyrábali rôznymi výtvarnými technikami.
Všetci žiaci sa zapojili do súťaže o najkrajšie jablko. Majitelia najkrajších jabĺk boli odmenení diplomami. V závere vyučovania mali žiaci jablkovú hostinu.

Viac foto

Celý článok