Akcie v rámci projektu Škola podporujúca zdravie v šk. roku 2012/2013

Svetový deň mlieka

Dňa 24. mája 2013 sme si pripomenuli Svetový deň mlieka, pretože mlieko a mliečne výrobky predstavujú jednu z najdôležitejších a nenahraditeľných zložiek ľudskej výživy.

Mlieko obsahuje mnohé významné látky, hlavne bielkoviny, tuky, cukry, vitamíny a minerálne látky. Mlieko a mliečne produkty sú najlepším prírodným zdrojom vápnika, ktorý má význam pre zdravý rast kostry a zubov.

Žiaci si mohli pozrieť výrobný postup, ako sa mlieko dostane z farmy na náš stôl a dozvedeli sa zaujímavé informácie o mlieku, mliečnych výrobkoch a o význame konzumácie mlieka.

Žiaci sa zapojili aj do kvízu o mlieku. Na počesť tohto dňa sme si urobili tvarohovú penu, ktorá všetkým veľmi chutila.

Medzi triedami sme súťažili o najkreatívnejší výrobok z obalov mlieka a mliečnych výrobkov. Žiaci vytvorili nádherných robotov, vláčiky a zvieratká, ktoré boli vystavené vo vestibule školy.

Tento deň sa žiakom veľmi páčil. Všetci spoločne sme si zaželali dobrú chuť ku konzumovaniu mliečnych výrobkov a pitiu mlieka.

Viac foto

Celý článok

Beh okolo školy

V stredu 24. apríla 2013 sa stretli žiaci 1. stupňa so svojimi rodičmi, aby si zmerali sily v behu. Dieťa – držiac sa za ruku s rodičom /prípadne so súrodencom alebo spolužiakom/ bežali okolo školy a snažili sa dosiahnuť čo najlepší čas.

Z 1.A bol najrýchlejší Jakub Hittrich so sestrou, z 1.B zvíťazil Roman Jakabovič s otcom, z 2. triedy dosiahol najlepší čas Timotej Kováč s otcom. Z tretiakov dobehli prvé Paulína Dugovičová s Laurou Polešenskou a zo 4. triedy bola najrýchlejšia Klára Tomlyová s otcom.

Po vyhlásení výsledkov si všetci účastníci (a bolo ich až 70!) mohli pochutiť na zdravých nátierkách – rybacej, tuniakovej, syrovej, vajíčkovej a na nátierke z TOFU.

Spoločne sme prežili jedno krásne popoludnie a zároveň sme urobili niečo pre svoje zdravie.

Mgr. Ľ. Mandáková, Mgr. I. Ondrejičková

Viac foto

Celý článok

Výchova detí v oblasti ochrany pred požiarmi

Žiaci 2. a 4. triedy mali možnosť zažiť neobvyklé vyučovacie hodiny s hasičom pánom Kopúnekom. Predviedol im hasičskú výstroj, premietol ukážku hasičského zásahu i poučný príbeh o tom, ako predchádzať požiarom, ako sa chrániť pred nebezpečnými a jedovatými látkami. Žiaci si zopakovali najdôležitejšie telefónne čísla, na ktoré môžu zavolať v prípade požiaru alebo inej život ohrozujúcej  udalosti. Vypracovali zaujímavý pracovný list s protipožiarnou tematikou.

Deti si vyskúšali ohlásenie požiaru prostredníctvom telefónu, vyskúšali si hasičskú prilbu i ochrannú masku.

Všetkým žiakom pán Kopúnek daroval pexesá s hasičskou tematikou. Za najkrajšie výtvarné práce k danej téme obdržali žiaci pekné ceny.

Viac foto

Celý článok