II. TRIEDA

 
Číslo Meno žiaka
1. Adamcová Viktória
2. Bartoš Dominik
3. Cíferská Viktória
4. Domin Adam
5. Herega Adam
6. Hornáčková Ema
7. Kubovičová Natália
8. Kupčíková Adriana
9. Libichová Enya Romana
10. Lopour Alex
11. Nižnan David
12. Rapant Lukáš
13. Rubaninský Jakub
14. Sládek Tomáš
15. Susková Hana
 
Triedna učiteľka: Mgr. Katarína Debnárová

 

späť na Triedy