I. trieda

 
Číslo Meno žiaka
1. Bachratá Laura
2. Bučány Filip
3. Danihelová Lea
4. Haršányová Magdaléna
5. Hirmajerová Simona
6. Hittrichová Hana
7. Hrašnová Vanesa
8. Kaba Samuel
9. Kankara Alexander
10. Kostyal Jakub
11. Križanová Adela
12. Kukučka Matej
13. Lovecký Matúš
14. Matulová Rebeka
15. Matulová Veronika
16. Mikláš Matej
17. Planková Tereza
18. Sládeček Damian
19. Stareček Lukáš
20. Šilhár Mathias
21. Šturdíková Ivana
22. Tománek František
   
Triedna učiteľka: Mgr. Katarína Reháková 


 späť na Triedy