Materská  Škola

Základná škola s materskou školou Hrnčiarovce nad Parnou Kostolná 28

oznamuje verejnosti, že

Z Á P I S

detí do materskej školy na školský rok 2017 – 2018 sa uskutoční

17. mája 2017

 v čase od 12.30 – 17.00 v materskej škole.

Podmienky zápisu a prijatia

Poplatky za stravu

desiata obed olovrant spolu
0,28 € 0,88 € 0,23 € 1,39 €

Informácie o spôsobe platby a odhlasovania obeda nájdete TU.

Podrobné informácie nájdete vo   Vnútornom poriadku školskej jedálne  .