Základná škola s materskou školou

Školská jedáleň

 Jedálny lístok


Poplatky za stravu:

stravníci cena obeda
I. stupeň  1,21 € 
II. stupeň

1,29 €

Spôsob úhrady

Stravné sa uhrádza mesačne vopred do 15. v mesiaci

   - poštovou poukážkou

   - trvalým príkazom na číslo účtu 1114609003/5600

                                                    SK94 5600 0000 0011 1460 9003        

    - bankovým prevodom

Výdaj obedov

Obedy sú vydávajú v čase:

                           od 12:00-14:00 pre žiakov a zamestnancov

                           od 11:30-12:00 pre stravníkov MŠ

Odhlasovanie obedov

Rodič alebo zákonný zástupca dieťaťa je povinný dieťa zo stravy odhlásiť deň vopred do 14:00 hod

                      - telefonicky na čísle 033/5548018   

                      - osobne v ŠJ

                      - zapísaným do zošita, ktorý je na to určený pri vchode do ŠJ,

                        v MŠ pri jedálnom lístku

Strava sa vydáva len prvý deň choroby dieťaťa. Žiak, ktorý je chorý, nemôže z domu chodiť na obed.

Podmienky pre odhlasovanie obedov platia pre všetkých stravníkov školskej jedálne.

Podrobné informácie nájdete vo    Vnútornom poriadku školskej jedálne  .

Kontakt

ZŠ s MŠ Hrnčiarovce nad Parnou

riaditel.zshrnciarovce@gmail.com

Kostolná 28
919 35 Hrnčiarovce nad Parnou

033 5548 489 riaditeľ ZŠ
0905 507 697 riaditeľ ZŠ
0918 602 894 ZŠ zborovňa budova A
0911 835 088 ZŠ zborovňa budova B
033 5548 123 škôlka

Vyhľadávanie

© 2011-2016 ZŠ Hrnčiarovce, aktualizácia: február 2017, Mgr. Martina Neuová

Vytvorené službou Webnode