Materská  škola

OZNAM

Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou Hrnčiarovce nad Parnou

oznamuje rodičom,  že v čase Veľkonočných prázdnin, t. j.

18. apríla – vo štvrtok a 23. apríla – v utorok

bude materská škola zatvorená.

 

Hrnčiarovce nad Parnou,   10.4.2019                                                                                    Adriana Hirnerová - zástupkyňa pre MŠ

Poplatky za stravu

desiata obed olovrant spolu
0,28 € 0,88 € 0,23 € 1,39 €

Informácie o spôsobe platby a odhlasovania obeda nájdete TU.

Podrobné informácie nájdete vo   Vnútornom poriadku školskej jedálne  .