Materská  škola

OZNAM.

Základná škola s materskou školou v Hrnčiarovciach nad Parnou, Kostolná 28

oznamuje verejnosti, že

Z Á P I S

detí do materskej školy na školský rok 2018 – 2019 sa uskutoční

10. mája 2018

 v čase od 13.00 – 17.00 v materskej škole.

04.04.2018

 Adriana Hirnerová - zástupkyňa riaditeľa pre MŠ

Dôležité informácie

Poplatky za stravu

desiata obed olovrant spolu
0,28 € 0,88 € 0,23 € 1,39 €

Informácie o spôsobe platby a odhlasovania obeda nájdete TU.

Podrobné informácie nájdete vo   Vnútornom poriadku školskej jedálne  .