Materská  škola

OZNAM.

Základná škola s materskou školou v Hrnčiarovciach nad Parnou, Kostolná 28

oznamuje verejnosti, že

RODIČOVSKÉ ZDRUŽENIE

sa uskutoční

6. septembra 2018 (štvrtok)

 v čase od 15:45 hod. v priestoroch materskej školy.

30.08.2018

 Adriana Hirnerová - zástupkyňa riaditeľa pre MŠ

Dôležité informácie

Poplatky za stravu

desiata obed olovrant spolu
0,28 € 0,88 € 0,23 € 1,39 €

Informácie o spôsobe platby a odhlasovania obeda nájdete TU.

Podrobné informácie nájdete vo   Vnútornom poriadku školskej jedálne  .