Triedy

Trieda Učiteľky Názov triedy
1. Beáta Prodajová
Adriana Hirnerová
LIENKY
2. Dana Moravčíková
Marcela Hrušovská
VČIELKY
3. Mgr. Klaudia Klasovská
Lívia Pápayová
SOVIČKY