Triedy

 

Trieda Učiteľky Zoznam detí
1 Dana Moravčíková
Marcela Hrušovská
LIENKY
2 Mgr. Klaudia Klasovská
Alena Šturdíková
VČIELKY
3 Beáta Prodajová
Adriana Hirnerová
SOVIČKY