Aktivity uskutočnené v rámci projektu Škola podporujúca zdravie v šk. roku 2015/2016

Besedy o zdravom životnom štýle

Vo štvrtok 14.4.2016 sa uskutočnili prednášky spojené s besedou s lektorkami RÚVZ. Žiaci 1. a 2. ročníka besedovali o zdravom životnom štýle, žiaci 6. ročníka o škodlivosti fajčenia a žiaci 9. ročníka o AIDS

Mgr. I. Ondrejičková

Celý článok

Týždeň zdravej výživy

Týždeň zdravej výživy si pripomenuli žiaci 2. ročníka v spolupráci so školským klubom. V rámci ovocného popoludnia sme si pripravili ovocný šalát, na ktorom sme si veľmi pochutili. Potom sme si zahrali obľúbených „Ovocníčkov“.

Mgr. I. Ondrejičková

Celý článok

Deň mlieka v školách

Deň mlieka v školách žiaci 1. stupňa oslávili vytváraním plagátov na mliečnu tému a konzumáciou mliečnych výrobkov – syrovej nátierky, jogurtov, či banánového kokteilu.

Celý článok