Krúžky 2012/2013

Krúžok anglického jazyka

Štrvrtkové popoludnia 5 - 6 ročných detí materskej školy sú venované anglickému jazyku. Deti sa s novým jazykom oboznamujú, rovnako ako v minulom školskom roku, pod vedením pani učiteľky Mgr. Ľ. Mandákovej. Deti pracujú 20 minút v dvoch skupinách - v prvej skupine pracuje 10 a v druhej skupine 11 detí. Veríme, že sa im anglický jazyk zapáči a prajeme im veľa úspechov a zábavy.

Viac foto

Tanečný krúžok 

Každé utorkové popoludnie od 12:30 do 13:15 hod. sa v telocvični MŠ učí 22 škôlkárov základné tanečné pohyby pod vedením tanečného lektora Martina Siantu z TŠC SWING Trnava.

Viac foto