Zoznam záujmových útvarov  v školskom roku 2017/2018

Por.č. Názov krúžku Ročník Deň Hodina Vedúci krúžku
1. Pohybové hry 1.-4. utorok od 13,00 Mgr. K. Reháková
2. Vševedko 4. pondelok od 13,00 Mgr. I. Ondrejičková
3. Dramatický krúžok 1.-4. streda od 13,00 Mgr. M. Mateková
4. Športový krúžok                      (Raketové športy) 5.-9. streda od 14,00 Mgr. Z. Takáčová
5. Športové hry 5.-9. pondelok od 14,00 Mgr. Z. Takáčová
6. Umelecká tvorivosť 1.-5. piatok od 13,00 Mgr. K. Debnárová
7. Športovo-pohybové hry 3.-4. utorok od 13,00 Mgr. K. Debnárová
8. Slovenčina zábavne 8.-9. utorok od 14,00 Mgr. A. Susková
9. Matematika 9. streda od 14,00 Mgr. V. Kováčová