Exkurzie a výlety v šk. roku 2017/2018

Exkurzia do Martina

Mesto Martin sa stalo už v minulosti centrom národnej kultúry Slovákov,  práve preto tu bol cieľ našej celodennej  literárno-historickej exkurzie, ktorú sme absolvovali 31.5.2018. Najskôr sme navštívili najstaršiu kultúrnu ustanovizeň Slovákov- Maticu slovenskú. Oboznámili sme s jej históriou, najvýznamnejšími osobnosťami ako aj s úlohami, ktoré plní v súčasnosti. Prezreli sme si aj malé námestíčko- Memorandové námestie. Tu pred evanjelickým kostolom a evanjelickou školou  sa 6. a 7. júla 1861 konalo Memorandové zhromaždenie slovenského národa. V autentických, pôvodne zariadených priestoroch domu, ktorý postavil známy slovenský spisovateľ a publicista Jozef Cíger Hronský sme spoznali jeho zaujímavý život a dielo. Dejinami slovenského písomníctva a literatúry od najstarších čias nás previedla pani sprievodkyňa v Literárnom múzeu. Naše putovanie mestom Martin sme ukončili na Národnom cintoríne, ktorý je miestom posledného odpočinku mnohých významných osobností slovenského života.

Mgr. Eva Milučká

Celý článok

Dejepisno-literárna exkurzia Trenčín - Bzince pod Javorinou

Na dejepisno-literárnu exkurziu sa dňa 17.5.2018 vydali žiaci piateho a šiesteho ročníka. Poznávací výlet sme začali v Bzinciach pod Javorinou, v rodnej dedine jednej z najznámejších slovenských spisovateliek - Ľudmily Podjavorinskej. Pamätná izba v jej rodnom dome je venovaná spomienke na jej tvorbu, ale aj život. Zároveň nám pán sprievodca priblížil i tradície a ľudovú kultúru tejto obce.

Naša cesta potom pokračovala na Trenčiansky hrad, ktorý tvorí dominantu mesta Trenčín. Jeho výhodnú polohu ocenili už Rimania, o čom svedčí známy nápis na trenčianskej hradnej skale. Najznámejším majiteľom hradu bol Matúš Čák, ktorý tu je podľa jednej z povestí pochovaný spolu s pokladom. Ďalšia povesť hovorí o Studni lásky, ktorú vykopal Turek Omar pre svoju milú Fatimu.

Na záver sme si užili krásny výhľad na Považie z Matúšovej veže.

Mgr. Eva Milučká

Celý článok

Exkurzia do Bratislavy

Vo štvrtok 19.10.2017 sme absolvovali (7., 8., 9. roč.) exkurziu do nášho hlavného mesta -Bratislavy. Spolu so sprievodcom sme preskúmali jej krásne časti -  Staré Mesto, Devín, Bratislavský hrad a Dóm sv. Martina. Sprievodca nám o každom z týchto miest povedal veľa zaujímavostí a tým nám spríjemnil náš pobyt v Bratislave. V priebehu exkurzie sme mali príležitosť vidieť kórejského premiéra aj predsedu NR SR pána Danka na Bratislavskom hrade. V Dóme sv. Martina nás zaujalo klenotníctvo plné nádherných starovekých kúskov. Na Devíne sme si vypočuli zaujímavý výklad o histórii a štúrovcoch a dozvedeli sme sa aj povesti týkajúce sa hradu.

Exkurzia sa vydarila a domov sme sa vrátili síce unavení, ale plní nových vedomostí.

Nina Majerníková, IX.roč.

Celý článok