ZÁUJMOVÉ ÚTVARY PRACUJÚCE V ŠK. ROKU 2015/2016

 
Názov krúžku Vedúci krúžku Trieda Deň, hod.
Vybíjaná Mgr. L. Porubská 1.- 4. streda, od 1330
Turistický Mgr. M. Vincová 2.,3.,4.,7. 1 sobota v mesiaci
Hrnčiarik Mgr. M. Vincová 2. a 3. piatok, od 1330
Tvorivé dielne Mgr. Ľ. Mandáková 1.- 4. pondelok, od 1330
Umelecká činnosť Mgr. P. Varga 4. a 7. piatok, od 1330
Šport a turistika Mgr. M. Nagyová 6. 1 sobota v mesiaci
Pohybom ku zdraviu Mgr. M. Páleník 5. 1 sobota v mesiaci
Vševedko Mgr. I. Ondrejičková 2. pondelok, od 1330
Matematika Mgr. Kováčová 9. utorok, od 1400