SÚŤAŽE A OLYMPIÁDY USKUTOČNENÉ V ŠK. ROKU 2012/2013

Krajské kolo Chemickej olympiády

 Skvelé umiestnenie v krajskom kole Chemickej olympiády 2012/2013, ktoré sa konalo 25. apríla v budove Gymnázia J. Hollého v Trnave, získal žiak IX. ročníka našej školy Andrej Hurajt. Okrem krásneho 2. miesta mu právom patrí aj titul úspešného riešiteľa krajského kola Chemickej olympiády. Andreja na obvodné a krajské kolo pripravovala vyučujúca chémie Mgr. M. Neuová. 

Celý článok

Krajské kolo Geografickej olympiády

 V budove Gymnázia J. Hollého v Trnave sa tradične uskutočnilo krajské kolo Geografickej olympiády. Žiak IX. ročníka Andrej Hurajt pod vedením Mgr. V. Kováčovej získal krásne 5. miesto a stal sa úspešným riešiteľom krajského kola Geografickej olympiády v školskom roku 2012/2013.

Celý článok

Matematický klokan

 Matematický klokan je medzinárodná matematická súťaž pre žiakov základných a stredných škôl. Vyhlasovateľom súťaže je asociácia Kangourou sans frontiéres so sídlom v Paríži. Organizátorom súťaže v Slovenskej republike je Talentída, n. o.

V tomto školskom roku sa súťaž uskutočnila pod dohľadom Mgr. P. Kabátovej v pondelok 25. marca 2013.

V kategórii

  • Školák 5 súťažilo sedem žiakov. Najlepšie výsledky dosiahol Martin Kuchar s celkovou úspešnosťou 65%,
  • Školák 6 súťažili štyria žiaci. Barbora Tomlyová získala najviac bodov a jej celková úspešnosť bola 50%,
  • Benjamín 7 súťažili štyria žiaci, z ktorých najlepší výsledok dosiahla Barbora Melicherová s celkovou úspešnosťou 57,5%,
  • Benjamín 8 súťažili štyria žiaci. Najvyššie percento úspešnosti 67,2% dosiahla Karolína Gábrišová,
  • Kadet 9 zo štyroch súťažiacich žiakov najvyššiu celkovú úspešnosť 46,7% dosiahla Nina Haladová.
Celý článok

Pytagoriáda

Pytagoriáda (PYT) je matematická súťaž, v ktorej okrem správnosti vypočítaných príkladov rozhoduje aj čas, za ktorý žiaci vypočítajú dané príklady. Za správnosť a za čas vypočítaných príkladov sa pridelujú príslušné body. Výsledné hodnotenie bodov sa teda skladá z dvoch položiek, z bodov za správnosť a z bodov za čas. Podrobné informácie o súťaži a ako sa do nej zapojiť nájdete v Organizačnom poriadku Pytagoriády.

Výsledková listina účastníkov

V kategórii

P3 – Lujza Zolvíková získala 13. miesto z 30 účastníkov (18. marca 2013)

P5 – Barbora Záhončíková získala 20. miesto z 29 účastníkov (18. marca 2013)

P6 – Matúš Červenka získal 18. miesto z 34 účastníkov (19. marca 2013)

Súťaž na našej škole prebiehala pod dohľadom Mgr. P. Kabátovej.

Celý článok

Obvodné kolo Chemickej olympiády

Obvodné kolo Chemickej olympiády sa konalo 15. marca 2013 na Základnej škole J. Bottu v Trnave.  Našu školu reprezentoval žiak IX. triedy Andrej Hurajt, ktorý obsadil 2. miesto a postupuje do krajského kola.

Celý článok

Školské kolo Chemickej olympiády

Dňa 15. februára 2013 sa na našej škole pod vedením p. uč. Neuovej uskutočnilo školské kolo Chemickej olympiády. Zúčastnili sa ho štyria žiaci IX. ročníka - Andrej Hurajt, Nina Haladová, Patrícia Kopecká a Patrícia Masárová. Najlepšie výsledky dosiahol Andrej Hurajt a preto postupuje do obvodného kola.

Celý článok

Obvodné kolo Geografickej olympiády

Dňa 7. februára 2013 sa v budove Gymnázia J. Hollého v Trnave uskutočnilo obvodné kolo Geografickej olympiády. Víťazom sa stal žiak IX. ročníka našej školy Andrej Hurajt, ktorého na súťaž pripravovala Mgr. V. Kováčová. 

Celý článok

Obvodné kolo Matematickej olympiády

Dňa 23. januára 2013 sa na ZŠ Atómová 1 v Trnave uskutočnilo obvodné kolo Matematickej olympiády Trnavského kraja. Žiačka IX. ročníka Patrícia Kopecká, ktorá našu školu reprezentovala, obsadila 4. miesto a stala sa úspešnou riešiteľkou tohto kola. Žiačku na súťaž pripravovala Mgr. V. Kováčová.

Celý článok

Informatická internetová súťaž iBobor

Od 14. do 16. novembra 2012 prebehala na našej základnej škole pod dohľadom p. uč. Neuovej internetová informatická súťaž iBobor v týchto kategóriách: 

  • streda 14. novembra od 10:00 do 13:00 súťažná kategória Kadeti  (žiaci 8. a 9. ročníka ZŠ),
  • štvrtok 15. novembra od 9:00 do 14:00 súťažná kategória Benjamíni  (žiaci 5.-7. ročníka ZŠ),
  • piatok 16. novembra od 10:00 do 13:00 súťažná kategória Bobríci  (žiaci 3. a 4. ročníka ZŠ).

Úspešnými riešiteľmi sa stali:

Žiakov na súťaž pripravovali vyučujúce informatickej výchovy a informatiky Mgr. Ľ. Brunovská a Mgr. M. Neuová.

 

Celý článok