Súťaže a olympiády uskutočnené v šk. roku 2011/2012

Literárna súťaž Prvosienky

Osem žiakov 3. ročníka sa  zapojilo do literárnej súťaže Prvosienky, ktorú usporiadala Kalokagatia. Filip Pažitný obsadil 2. miesto za vlastnú literárnu činnosť v kategórii próza.

Celý článok

Školská výtvarná súťaž "Drogy nie"

Žiaci 2. stupňa pod vedením p. uč. Neuovej a Ondrejičkovej tvorili na hodinách výtvarnej výchovy návrh na plagát na tému "Drogy nie!" Zo všetkých žiackych prác vybrali vyučujúce výtvarnej výchovy osem najlepších a zaradili ich do školskej výtvarnej súťaže. O jej výsledku rozhodnú rodičia, žiaci a  priatelia školy hlasovaním v ankete.

Viac o výtvarnej súťaži 

Celý článok

Krajské kolo chemickej olympiády

 Krajské kolo chemickej olympiády sa uskutočnilo 26. apríla 2012 v priestoroch Trnavskej univerzity. Blahoželáme žiačke IX. ročníka Martine Trebatickej, ktorá sa stala úspešnou riešiteľkou krajského kola chemickej olympiády a získala čestné uznanie.

Celý článok

Spievanky

Dňa 18.4.2012 v popoludňajších hodinách sa v speváckej súťaži rozozvučali najkrajšie hlasy žiakov 1. stupňa. Spevákov prišli povzbudiť všetci žiaci zo školského klubu. Súťažiaci sa predstavili peknými piesňami, za ktoré boli ocenení potleskom i peknými  cenami.

Najlepšími spevákmi 1. stupňa v tomto školskom roku sa stali:

1. miesto – Timotej Kováč (1. roč.)

2. miesto – Lujza Zolvíková (2. roč.)

3. miesto – Ondrej Valent (4. roč.)

4. miesto -  Barbora Ľudrovanová (3. roč.)

Víťazom blahoželáme a všetkým súťažiacim ďakujeme za pekný spevácky prejav.

 

Viac foto

Celý článok

Obvodné kolo chemickej olympiády

 Obvodné kolo chemickej olympiády sa uskutočnilo 22. marca 2012 v priestoroch ZŠ Ul. Jána Bottu v Trnave. Súťažiaci plnili náročné teoretické i praktické úlohy. Našu školu reprezentovali Martina Trebatická a Michaela Vráblová. Dievčatá sa na súťaž pod vedením p. uč. M. Neuovej svedomito pripravovali a vďaka tomu sú obe úspešnými riešiteľkami obvodného kola chemickej olympiády. Martina Trebatická postúpila ďalej do krajského kola, ktoré sa bude konať 26. apríla v priestoroch Trnavskej univerzity.  

Celý článok

Školské kolo matematickej olympiády

Školské kolá matematickej olympiády sa pod vedením Mgr. V. Kováčovej uskutočnili v priestoroch základnej školy dňa 13. januára 2012 (IX. ročník) a 12. marca 2012 (VI., VII., a VIII. ročník). Úspešní riešitelia postúpili do obvodného kola. Zo žiakov IX. ročníka postúpila Martina Trebatická, zo VI. ročníka Daniel Trubač a z VIII. ročníka Patrícia Kopecká a Nina Haladová.

Celý článok

Školské kolo chemickej olympiády

 Dňa 10. februára 2012 sa na našej škole pod vedením Mgr. M. Neuovej uskutočnilo školské kolo chemickej olympiády, ktorého sa zúčastnili tri žiačky IX. ročníka - Martina Trebatická, Michaela Vráblova a Kristína Masárová. Všetky žiačky sú úspešnými riešiteľkami školského kola a do obvodného kola postupujú Martina Trebatická a Michaela Vráblová.

Celý článok

Obvodné kolo geografickej olympiády

Obvodné kolo geografickej olympiády sa uskutočnilo v priestoroch Gymnázia J. Hollého v Trnave. Našu školu reprezentoval Andrej Hurajt, ktorý dosiahol 3. miesto a postúpil do krajského kola.

Celý článok

Školské kolo geografickej olympiády

Školské kolo geografickej olympiády sa uskutočnilo dňa 18. decembra 2012 v priestoroch základnej školy. Najlepší riešiteľ školského kola Andrej Huraj postúpil do obvodného kola. 

Celý článok