Záujmové útvary pracujúce v šk. roku 2012/2013

 

Názov ZÚ Lektor Kedy Veková skupina
Klub tretiakov Mgr. M. Palová streda III. trieda
Umelecká činnosť Mgr. P. Varga piatok IV. trieda
Stolný tenis Mgr. M. Páleník streda V.-VII. trieda
Športové hry Mgr. A. Belková utorok VI.-VII. trieda
Florbalový krúžok Mgr. M. Páleník streda VII. trieda
Slovenčina pre život Mgr. L. Cibíková štvrtok IX. trieda
Matematika Mgr. V. Kováčová utorok IX. trieda

 

späť na Záujmové útvary