Edukačné aktivity

Anglický jazyk

DO YOU SPEAK ENGLISH ?  YES, I DO .

Utorkové predpoludnie sa u 5 - 6 ročných detí materskej školy spája s prvými krôčikmi do sveta anglického jazyka. Deti sa s novým jazykom oboznamujú pod vedením pani učiteľky Mgr. Ľ. Mandákovej. Prajeme im veľa úspechov a zábavy.

Viac foto