Kultúrne aktivity uskutočnené v šk. roku 2011/2012

Umenie zblízka 4

Z galérie do školy, zo školy do galérie 

Galéria mesta Bratislavy organizuje už po štvrtý krát podujatie, ktorým sa snaží priblížiť diela súčasných umelcov žiakom vo veku 10 až 15 rokov. 

Práce, ktoré žiaci vytvorili pod vedením p. uč. Neuovej a Mandákovej, zdobili nástenky v triede. Najkrajšie práce boli vystavené na chodbe, kde z nich vznikla "Galéria v škole".

Reprodukcie žiackych prác boli elektronickou formou zaslané do Galérie mesta Bratislavy. Výber zo zaslaných diel bude uverejnený na internetovej stránke a vyhodnotený komisiou galerijných a výtvarných pedagógov. Tá vyberie 25 až 30 diel, ktoré budú prezentované na výstave v Pálffyho paláci Galérie mesta Bratislavy na Panskej ulici v Bratislave v septembri až októbri 2012. 

Viac foto

Celý článok

Exkurzia do Viedne

V piatok 13. apríla sa žiaci 8. ročníka a niekoľkí žiaci 7. ročníka zúčastnili na exkurzii do Viedne. Cestou navštívili čokoládovňu v Kittsee, kde sa v sprievode sympatickej pracovníčky závodu zoznámili s výrobou čokolády, pozreli si film o histórii podniku a najedli sa čokolády, koľko len vládali. Pod vedením sprievodkyne p. Kubišovej si neskôr žiaci prezreli Viedeň - najskôr formou okružnej jazdy autobusom, neskôr aj kráčajúc centrom mesta. Popoludní si mohli v zábavnom parku Familypark Neusiedlersee dosýtosti vyskúšať všetky atrakcie. 

Viac foto

Celý článok

Marec - mesiac knihy

Mesiac marec sa niesol v znamení mesiaca knihy. Na celý mesiac sme pre žiakov 1. stupňa pripravili súťaž. Deti s nadšením vykonávali zadané úlohy. Potešili nás svojou usilovnosťou a prekrásnymi výtvormi.

Súťaž pozostávala z nasledovných častí:

  1. Najrýchlejší čitateľ triedy.

  2. Najkrajšia záložka do knihy

  3. Najlepšia rozprávka, báseň alebo ilustrácia rozprávky (vlastná tvorba)

  4. Najlepší pátrač: 

       - vypátraj najmenšiu, najväčšiu, najtenšiu alebo najhrubšiu knihu

       - vyrieš súťažné otázky na každý týždeň

 

Vyhodnotenie súťaže:

Z najaktívnejších žiakov, ktorí sa zapojili do súťaže, knižné odmeny získali :

1.trieda - Timotej Kováč

2.trieda – Viktor Hrašna

3.trieda – Barbora Ľudrovanová

4.trieda – Vu Minh Anh

Najrýchlejší čítatelia:

1.trieda – Timotej Kováč

2.trieda – Nela Hlavatová

3.trieda – Nikola Danihelová

4.trieda – Soňa Hrašnová

Výsledky vlastnej tvorby žiakov sú zverejnené na nástenke na chodbe v budove B.

Na záver mesiaca sme pre žiakov pripravili Cestu rozprávkovým lesom. Žiaci sa rozdelili do zmiešaných tímov. Úlohou tímov bolo nájsť v areáli školy 20 súťažných literárnych otázok a zapísať správne odpovede do odpoveďových hárkov.

Víťazmi tejto disciplíny sa stal tím žiakov:

Kopecký, Kuchar, Lukačovič (4.r.), Martinus, Kováč (1.r.).

Víťazom blahoželáme a všetkým deťom ďakujeme, že sa zapojili do súťaže. 

Viac foto

Celý článok

Exkurzia do knižnice

Marec - mesiac knihy privítali žiaci 1.ročníka v knižnici J.Fándlyho v Trnave. Pani knihovníčka poskytla žiakom hodinu informačnej prípravy, zaujala deti svojimi rozprávkovými príbehmi o základných zásadách zaobchádzania s knihou. Deti mali možnosť aktívne sa prejaviť v rôznych činnostiach, poprezerali si zaujímavé knihy, zahrali si divadielko, zabavili sa v herni. V knižnici sa všetkým veľmi páčilo. 

Viac foto

Celý článok

Bábkové divadlo 'Princezná Kukulienka'

Žiaci II., IV. a V. ročníka si urobili v deň polročného vysvedčenia malý výlet do Bratislavy, kde mali možnosť si pozrieť v jednom z najstarších bábkových divadiel veľmi úspešnú rozprávku - Princezná Kukulienka, ktorá bola so svojou 500. reprízou zapísaná do Knihy slovenských rekordov. Deťom sa predstavenie páčilo a navyše piatakom pomohlo svoje vedomosti o divadelnej hre z hodín Literárnej výchovy vidieť v realite.

Viac foto

Celý článok

Návšteva divadelného predstavenia PARVA ROMA (Malý Rím)

Dňa 25.11.2011 žiaci IX. ročníka pod vedením Mgr. L. Cibíkovej a triednej vyučujúcej Mgr. M. Neuovej navštívili Divadlo Jána Palárika v Trnave, kde so záujmom sledovali bláznivú a veselú hudobnú komédiu s názvom PARVA ROMA, ktorá v roku 2009 získala hlavnú cenu Literárneho fondu za divadelnú hru.

  

Celý článok

Divadelné predstavenie Maco Maťo hľadá hniezdo

Žiaci 1.ročníka navštívili 11.novembra 2011 divadelné predstavenie Maco Maťo hľadá hniezdo v divadle J.Palárika Trnave. Je to milá, veselá, láskyplná, humorná, a pritom aj múdra hra o tom, ako to chodí v prírode a v živote. Predstavenie sa všetkým veľmi páčilo, deti zažili veľa humoru, zábavy ale i poučenia.

Viac foto

Celý článok