Akcie školského klubu v šk. roku 2016/2017

Divadlo Babadlo

V novembri k nám prišlo divadlo Babadlo s predstavením Hrnček var! Deti sa razom dali strhnúť dejom a emotíne prežívali celý príbeh. Po predstavení si mohli bábky nielen obzrieť, ale si s nimi mohli skúsiť aj zahrať.

Bc. G. Dekanová

Celý článok

Kam putuje odpad?

V utorok 22. novembra 2016 sa žiaci I. a II. oddelenia školského klubu zúčastnili na besede s názvom Putovanie odpadu. Žiaci sa hravou formou dozvedeli, aké druhy odpadov produkuje každá domácnosť, ako triediť odpad, do akých kontajnerov, ktoré smeti patria a ako ich znížiť pomocou triedenia a recyklácie. Zbieranie a triedenie odpadu si mohli vyskúšať formou hry priamo v triede. Bližšie sa pozreli na odpady z plastu a spoločne zistili, že ich vieme využiť aj inak, ako len hodiť do koša.

Mgr. Ľ. Súkenníková

Celý článok

Mikuláš v Kultúrnom dome

Náš Školský klub detí si tiež pripravil pre Mikuláša peknú pieseň s názvom "Milujeme Mikuláša", za ktorú boli deti odmenené sladkou odmenou od Mikuláša.

Bc. G. Dekanová

Celý článok

Halloween

Kde sa vzali, tam sa vzali, zrazu samé strašidlá z tried vyliezali. Veru sme sa niektorých aj naľakali. Všetky strašidlá a strašidielka sa nám predviedli a potom sa rozprúdila zábava. Nesmeli chýbať diskotéka a rôzne súťaže. Keď boli naše strašidielka unavené, tak prišli nabrať energiu do "helloweenskeho" bufetu, kde boli k dispozícií švédske stoly.

Bc. G. Dekanová

Celý článok

Jesenný beh okolo školy

V októbri deti oboch oddelení ŠKD bežali jesenný beh okolo školy. Každý ročník bežal samostatne a prvý z každej triedy získal odmenu. Všetci zúčastnení dostali medailu a sladkú odmenu.

Víťazi behu okolo školy:

1. roč. - Adam Herega

2. roč. - Ella Čontofalská

3. roč. - Filip Rubaninský

4. roč. - Filip Holík

Bc. Gabriela Dekanová

Celý článok

Predvianočné trhy

V ŠKD sme s pripravili malé predvianočné trhy. Deti usilovne vyrábali voňavé sviečky, maľovali svietniky, dekorovali vianočné ikebany, či dokonca šili mikulášske čižmy. Ich snahu a šikovnosť prišli podporiť zamestnanci školy aj rodičia. Deti sa razom premenili na veľkých obchodníkov, s cieľom získať čo najviac finančných prostriedkov na výlet podľa vlastného výberu. 

Bc. G. Dekanová

Celý článok