Zamestnanci

Pedagogickí zamestnanci
   
Učiteľ/ka Triednictvo
Mgr. Irena Ondrejičková I.A    trieda
Mgr. Katarína Družbacká I.B    trieda
Mgr. Katarína Reháková II.     trieda
Mgr. Katarína Debnárová III.    trieda
Mgr. Milada Mateková IV.    trieda
Mgr. Veronika Kováčová V.     trieda
Mgr. Alena Susková VI.    trieda
Mgr. Eva Milučká  VII.A trieda
Mgr. Zuzana Takáčová VII.B trieda
Mgr. Monika Strapáčová VIII.  trieda
Mgr. Petra Haladová IX.    trieda
Mgr. Petra Blažková  
Mgr. Jozef Kaman  
Mgr. Peter Novák  
Mgr. Zuzana Kukučová  
   
Na materskej dovolenke  
Mgr. Martina Palová  
Mgr. Ľubica Súkenníková  
   
Vychovávateľka v Školskom klube detí
Mgr. Lenka Fagová  
Bc. Gabriela Dekanová  

Zuzana Moncmanová

 

 
   
Nepedagogickí zamestnanci
Anna Bachratá  
Zuzana Krejčíková  
Peter Trnavský  

 

IV. trieda