Zamestnanci

Pedagogickí zamestnanci
   
Učiteľ/ka Triednictvo
Mgr. Katarína Reháková I.   trieda
Mgr. Katarína Debnárová II.   trieda
Mgr. Mgr. Milada Mateková III.  trieda
Mgr. Irena Ondrejičková IV. trieda
Mgr. Alena Susková V.   trieda
Mgr. Eva Milučká  VI.A   trieda
Mgr. Zuzana Takáčová VI.B   trieda
Mgr. Veronika Harvanová VII.  trieda
Mgr. Martina Zápražná VIII. trieda
Mgr. Veronika Kováčová IX.   trieda
Mgr. Petra Blažková  
Mgr. Jozef Kaman  
Mgr. Peter Novák  
   
Na materskej dovolenke  
Mgr. Martina Palová  
Mgr. Petra Haladová  
Mgr. Ľubica Súkenníková  
   
Vychovávateľka v Školskom klube detí
Bc. Gabriela Dekanová  

Zuzana Moncmanová

 
   
Nepedagogickí zamestnanci
Anna Bachratá  
Zuzana Krejčíková  
Peter Trnavský