Aktivity uskutočnené v MŠ v šk. roku 2015/2016

Návšteva u prvákov

Na návštevu do 1. ročníka ZŠ sa vybrali v piatok, 10. júna, všetci predškoláci. Veľmi sa tešili a svojim kamarátom prvákom zhotovili darček – záložku do knihy. Prváci im predviedli ako sa naučili čítať, písať, počítať a porozprávali im, čo pekné a zaujímavé ich čaká v prvej triede. 

Celý článok

Detské dopravné ihrisko

Edukačná aktivita na Detskom dopravnom ihrisku sa konala 28.4.2016. Zúčastnili sa jej deti 2. a 3. triedy. V praktických činnostiach deti získali poznatky o bezpečnosti v cestnej premávke, správaní sa cyklistov a chodcov na komunikáciách.

Celý článok

Jarný zber odpadového papiera

Jarný zber papiera – marec 2016

1.  Slovák Jakub            500 kg

2.  Kaba Samuel            379 kg

3.  Herega Adam            245 kg

4.  Mikláš Matej             235 kg

5.  Tománek Filip           106 kg

6.  Šturdíková Ivana         94 kg

7.  Planková Tereza          93 kg

8.  Kupčíková Adriana       69 kg

9.  Čambál Adam             67 kg

10. Kanakara Alexander    59 kg

11. Stareček Lukáš            57 kg

12. Hittrichová Hana         40 kg

13. Šesták Kristián            29 kg

14. Grell Matej                 26 kg

15. Prelovská Nela             21 kg

16. Ondrejičková Sára       20 kg

17. Kopúnek Juraj             20 kg

18. Grellová Lujza             19 kg

19. Herceg Dávid               16 kg

20. Neščák Eduard             13 kg

21. Hrobár Lukáš               11 kg

22. Hrobár Matúš               11 kg

23. Kastlerová Michaela     11 kg

24. Lovecký Matúš              10 kg

25. Rubaninský Jakub           7 kg

26. Rubaninský Tomáš           7 kg

27. Adamcová Viktória          5 kg

28. Zamestnanci MŠ           227 kg

Spolu sme odovzdali :  2 397 kg odpadového papiera.

Ďakujeme všetkým, každý kilogram je dôležitý!

Celý článok

Jesenný zber odpadového papiera

 

 1. Slovák Jakub              1 000 kg

 2. Kaba Samuel                203 kg

 3. Herceg David                128 kg

 4. Kankara Alexander         74 kg

 5. Šturdíková Ivana            73 kg

 6. Čambál Adam                68 kg

 7. Adam Lukáš                   44 kg

 8. Bachratá Laura              44 kg

 9. Tanko Damian               44 kg

10. Herega Adam                40 kg

11. Stareček Lukáš              30 kg

12. Kupčíková Adriana         29 kg

13. Ondrejičková Sára         29 kg

14. Hittrichová Hana           28 kg

15. Mikláš Matej                 23 kg

16. Planková Tereza           22 kg

17. Sládek Tomáš               16 kg

18. Hrašna Filip                 15 kg

19. Kopúnek Juraj              10 kg

20. Lovecký Matúš              10 kg

21. Adamcová Viktória         5 kg

22. Zamestnanci MŠ          251 kg

Spolu sme odovzdali :   2 186 kg odpadového papiera.

 

Ďakujeme všetkým, každý kilogram je dôležitý!

 

Celý článok

Gaštankovia

Deti z druhej triedy v edukačnej aktivite na školskom dvore  aplikovali získané poznatky o ľudskom tele pri zobrazovaní postavy Gaštankov. Na zostavovanie plošných a priestorových foriem použili nazbierané jesenné prírodniny: gaštany, šípky, listy.

Celý článok