Vzdelávanie "inak" 2017/2018

Škola v prírode

V dňoch 28. mája 2018 až 1. Júna 2018 žiaci 2., 3. a 4. ročníka prežili nezabudnuteľné chvíle v krásnom prostredí Súľov - Hradná v škole v prírode. Celý týždeň bol naším domovom penzión Štefánik. Veľmi pekný penzión, výborná strava, čerstvý vzduch, ale hlavne okolitá príroda – Súľovské skaly sa nám vryla do pamäte i srdiečka. Celý týždeň bol plný radosti, smiechu, zábavy a aj učenia. Každé ráno sme si zacvičili na čerstvom vzduchu. Spoznávali sme okolitú prírodu a mali sme možnosť dozvedieť sa veľa nového o histórii a súčasnosti Súľovských skál. Žiaci si vyskúšali jazdu na koníkoch. Úspešne zdolali skúšku odvahy počas netradičnej prechádzky tmavým lesom, kde museli plniť tajné úlohy a prekonať „Pavučicu Paulu“. Školu v prírode sme si spríjemňovali rôznymi športovými, zábavnými hrami a kreatívnym tvorením a samozrejme nezabudnuteľnou diskotékou. Žiaci si počas celého pobytu viedli denník, do ktorého si každý deň zaznamenali, zakreslili, čo pekné v ten deň zažili, spoznali. Posledný deň pobytu v škole v prírode, 1. júna, bol pre žiakov výnimočný, pretože oslavovali svoj veľký deň - Deň detí. Čakalo ich množstvo športových, vedomostných súťaží a samozrejme si odniesli krásne ceny, sladkú odmenu a neuveriteľné množstvo zážitkov. Nakoniec sme nastúpili do autobusu a šťastne dorazili späť do školy, kde nás čakali a milo vítali rodičia.                     

Mgr. Milada Mateková

Celý článok

Hodiny anglického jazyka s anglickým lektorom

V týždni od 7.-11. mája sme mali na našej škole anglického lektora Adriana, ktorý učil hodiny angličtiny na 1. aj 2. stupni. Adrian je učiteľom angličtiny. Jeho hodiny boli príjemným a obohacujúcim spestrením výučby anglického jazyka na našej škole. Svoje hodiny viedol hravou formou a deti naozaj zaujal. Žiaci boli na hodinách aktívni a po prvej vyučovacej hodine sa tešili na ďalšiu hodinu angličtiny.

Mgr, Katarína Reháková

Celý článok

Hranoly

25.4.2018 mali ôsmaci zaujímavú hodinu matematiky. Zábavnou formou si precvičili učivo o hranoloch a ich vlastnostiach. Tvorba telies bola pre mnohých zábavou, napokon, pozrite si ich nadšené tváre :-) Teší nás, že každá dvojica takmer rovnako nadšene dokázala opísať vlastnosti svojho vymodelovaného telesa :-) Takto si naši ôsmaci precvičili nielen svoje vedomosti, ale aj komunikačné a manuálne zručnosti.

Mgr. Martina Zápražná 

 

Celý článok

Trojuholníky

24.4.2018 si naši žiaci šiesteho ročníka hravou formou zopakovali vlastnosti trojuholníkov. Do tejto aktivity sa zapojili všetci, šikovnejší, ale aj tí menej aktívni.

Mgr. Martina Zápražná

Celý článok

Učenie s Kozmixom

Žiaci 4. ročníka pod vedením triednej učiteľky Mgr. Ondrejičkovej využívajú ako doplnok k vyučovaniu alebo ako efektívny nástroj na domáce precvičovanie učiva vzdelávací portál Kozmix.  Kozmix prináša školské učivo i netradičné námety v kontexte so Školským vzdelávacím programom ( ISCED 1), prepracovaný kódový systém a flexibilné prepojenie s digitálnym obsahom. 

Mgr. Irena Ondrejičková

Celý článok

Hravá hodina slovenského jazyka u piatakov

Gro piatackého učiva predstavujú podstatné mená – ich vzory, gramatické kategórie a pravopis. Na utvrdenie učiva sa používa množstvo cvičení v pracovnom zošite či pravopisných doplňovačiek. Toto všetko majú už tohtoroční piataci za sebou. Nastal teda čas presvedčiť sa o ovládaní učiva.

Využila som krásny svetlý priestor na dolnej chodbe, kde vzniklo 5 pohodlných stanovíšť. Žiaci sa rozdelili do piatich tímov. Každé jedno stanovisko schovávalo niekoľko úloh zameraných na podstatné mená. Vypracovanie úloh trvalo jednotlivým skupinám takmer celú hodinu. Bolo veľmi zaujímavé sledovať kooperáciu žiakov v skupine, vzájomné radenie si, škriepenie sa o vlastnej pravde a následné dopátranie sa k správnej odpovedi. Zároveň žiaci dokázali pracovať úplne potichu, aby nevyzradili odpoveď inému tímu. V tímoch sa vykryštalizovali vodcovské osobnosti, pasívni členovia boli poháňaní aktívnejšími.

Výsledkom aktivity nebolo len vyhodnotenie najrýchlejšej skupiny, ktorá mala aj najviac správnych odpovedí, ale vzájomné vyjadrenie sa žiakov o práci v tíme.

Úsmev na tvári, dobrý pocit z vykonanej práce, spolužiakom vysvetlené cvičenie – cieľ hodiny splnený!

Mgr. Alena Susková

 

Celý článok

Netradičná hodina slovenského jazyka u siedmakov

Hodinu slovenčiny sme ako vždy začali s úsmevom. Nesadli sme si však do lavíc, naopak, vytvorili sme si veľký priestor, v ktorom sme postávali ako jedna skupina. Do rúk sme dostali jeden veľký špagát, nožnice, papier a pero. Práca sa začala – všetci spolu sme boli ponorení do práce. Boli medzi nami i nezhody, avšak k výsledku sme sa napokon dopracovali. Celá trieda vytvorila za pomoci špagátu pojmovú mapu prídavných mien. Zapojilo sa sedemnásť žiakov – sedemnásť hláv. Každý predstavoval určitý pojem, ktorý musel aj vysvetliť.

Učivo zopakované, pojmy osvojené, môžeme ísť veselo ďalej!

Marcela Čmehýlová, VII. trieda

 

Celý článok

Netradičná hodina nemeckého jazyka

Na hodine nemeckého jazyka dňa 30.1.2018 si žiaci 8. ročníka pochutnali na Sacherovej torte, ktorú pripravila ich spolužiačka Andrejka Schmidtová. Žiaci si tak ochutnali dezert typický pre Viedeň a v rámci nemeckej konverzácie sa oboznámili aj s inými známymi jedlami v Nemecku a Rakúsku.

Mgr. Eva Milučká

Celý článok

Ako sa učiť anglický jazyk

Vyzdobili triedu, pripravili pre spolužiakov občerstvenie a spoločne sa tešili na popoludnie so svojou pani učiteľkou anglického jazyka Mgr. Petrou Blažkovou. V takejto príjemnej predvianočnej atmosfére sa totiž pani učiteľka rozhodla ukázať svojim žiakom tipy a triky, pomocou ktorých sa im anglický jazyk bude učiť ľahšie, rýchlejšie a efektívnejšie.

Celý článok

Dizajnérka na hodine výchovy umením

13.12. navštívila školu v Hrnčiarovciach mladá dizajnérka Mgr. Nikola Bobáková, ktorá sa venuje interiérovému dizajnu. Pre našich deviatakov pripravila prednášku ktorú odprezentovala ešte minulý rok a tento raz skúsila žiakov inšpirovať k vlastným prácam.

Mgr. Zuzana Takáčová

 

Celý článok

Ako vidia našu školu dospeláci? A ako ju vidia žiaci? Ako ju budeme vidieť o 20 rokov? Na hodine informatiky sa žiaci 8. ročníka popasovali aj s takouto zaujímavou témou. Vďaka ich šikovnosti môžeme my všetci na chvíľku vidieť našu školu ich očami - v tomto prípade očami Lujzy Zolvíkovej.

Mgr. Martina Neuová