Vzdelávanie "inak" 2017/2018

Hranoly

25.4.2018 mali ôsmaci zaujímavú hodinu matematiky. Zábavnou formou si precvičili učivo o hranoloch a ich vlastnostiach. Tvorba telies bola pre mnohých zábavou, napokon, pozrite si ich nadšené tváre :-) Teší nás, že každá dvojica takmer rovnako nadšene dokázala opísať vlastnosti svojho vymodelovaného telesa :-) Takto si naši ôsmaci precvičili nielen svoje vedomosti, ale aj komunikačné a manuálne zručnosti.

Mgr. Martina Zápražná 

 

Celý článok

Trojuholníky

24.4.2018 si naši žiaci šiesteho ročníka hravou formou zopakovali vlastnosti trojuholníkov. Do tejto aktivity sa zapojili všetci, šikovnejší, ale aj tí menej aktívni.

Mgr. Martina Zápražná

Celý článok

Učenie s Kozmixom

Žiaci 4. ročníka pod vedením triednej učiteľky Mgr. Ondrejičkovej využívajú ako doplnok k vyučovaniu alebo ako efektívny nástroj na domáce precvičovanie učiva vzdelávací portál Kozmix.  Kozmix prináša školské učivo i netradičné námety v kontexte so Školským vzdelávacím programom ( ISCED 1), prepracovaný kódový systém a flexibilné prepojenie s digitálnym obsahom. 

Mgr. Irena Ondrejičková

Celý článok

Hravá hodina slovenského jazyka u piatakov

Gro piatackého učiva predstavujú podstatné mená – ich vzory, gramatické kategórie a pravopis. Na utvrdenie učiva sa používa množstvo cvičení v pracovnom zošite či pravopisných doplňovačiek. Toto všetko majú už tohtoroční piataci za sebou. Nastal teda čas presvedčiť sa o ovládaní učiva.

Využila som krásny svetlý priestor na dolnej chodbe, kde vzniklo 5 pohodlných stanovíšť. Žiaci sa rozdelili do piatich tímov. Každé jedno stanovisko schovávalo niekoľko úloh zameraných na podstatné mená. Vypracovanie úloh trvalo jednotlivým skupinám takmer celú hodinu. Bolo veľmi zaujímavé sledovať kooperáciu žiakov v skupine, vzájomné radenie si, škriepenie sa o vlastnej pravde a následné dopátranie sa k správnej odpovedi. Zároveň žiaci dokázali pracovať úplne potichu, aby nevyzradili odpoveď inému tímu. V tímoch sa vykryštalizovali vodcovské osobnosti, pasívni členovia boli poháňaní aktívnejšími.

Výsledkom aktivity nebolo len vyhodnotenie najrýchlejšej skupiny, ktorá mala aj najviac správnych odpovedí, ale vzájomné vyjadrenie sa žiakov o práci v tíme.

Úsmev na tvári, dobrý pocit z vykonanej práce, spolužiakom vysvetlené cvičenie – cieľ hodiny splnený!

Mgr. Alena Susková

 

Celý článok

Netradičná hodina slovenského jazyka u siedmakov

Hodinu slovenčiny sme ako vždy začali s úsmevom. Nesadli sme si však do lavíc, naopak, vytvorili sme si veľký priestor, v ktorom sme postávali ako jedna skupina. Do rúk sme dostali jeden veľký špagát, nožnice, papier a pero. Práca sa začala – všetci spolu sme boli ponorení do práce. Boli medzi nami i nezhody, avšak k výsledku sme sa napokon dopracovali. Celá trieda vytvorila za pomoci špagátu pojmovú mapu prídavných mien. Zapojilo sa sedemnásť žiakov – sedemnásť hláv. Každý predstavoval určitý pojem, ktorý musel aj vysvetliť.

Učivo zopakované, pojmy osvojené, môžeme ísť veselo ďalej!

Marcela Čmehýlová, VII. trieda

 

Celý článok

Netradičná hodina nemeckého jazyka

Na hodine nemeckého jazyka dňa 30.1.2018 si žiaci 8. ročníka pochutnali na Sacherovej torte, ktorú pripravila ich spolužiačka Andrejka Schmidtová. Žiaci si tak ochutnali dezert typický pre Viedeň a v rámci nemeckej konverzácie sa oboznámili aj s inými známymi jedlami v Nemecku a Rakúsku.

Mgr. Eva Milučká

Celý článok

Ako sa učiť anglický jazyk

Vyzdobili triedu, pripravili pre spolužiakov občerstvenie a spoločne sa tešili na popoludnie so svojou pani učiteľkou anglického jazyka Mgr. Petrou Blažkovou. V takejto príjemnej predvianočnej atmosfére sa totiž pani učiteľka rozhodla ukázať svojim žiakom tipy a triky, pomocou ktorých sa im anglický jazyk bude učiť ľahšie, rýchlejšie a efektívnejšie.

Celý článok

Dizajnérka na hodine výchovy umením

13.12. navštívila školu v Hrnčiarovciach mladá dizajnérka Mgr. Nikola Bobáková, ktorá sa venuje interiérovému dizajnu. Pre našich deviatakov pripravila prednášku ktorú odprezentovala ešte minulý rok a tento raz skúsila žiakov inšpirovať k vlastným prácam.

Mgr. Zuzana Takáčová

 

Celý článok

Praveké nástroje na hodine hudobnej výchovy

Žiaci 6. ročníka sa na pár hodín preniesli do obdobia Praveku. Dozvedeli sa ako vznikla hudba, aké boli prvé hudobné nástroje a z čoho sa vyrábali. Potom vyrábali podľa svojho návrhu vlastné praveké hudobné nástroje. Na záver predstavili svoje výtvory spolužiakom a oboznámili ich ako postupovali pri práci i aký materiál použili.

Najviac sa darilo súrodencom Adamovi a Andrejovi Mižuovcom, ktorí vyrobili špeciálny „Mižuón“ ( harmonika).

Všetky nástroje boli zaujímavé a originálne.

Mgr. Katarína Debnárová

 

Celý článok

Interaktívna výstava "Múdro sporiť a rozumne míňať"

Každý rodič často počuje vetu: „Ale mama, určite máš peniaze, aby si mi mohla kúpiť tú hračku – zaplatíš tou kúzelnou kartičkou!“ Máloktoré dieťa predškolského veku a často i školák prvého stupňa však vie vysvetliť, akým kúzlom sa z bankomatu  dostávajú peniaze a prečo môžeme raz platiť papierovými alebo kovovými peniazmi a inokedy zas malou kartičkou. Ani väčšie deti obyčajne nemajú predstavu o tom čo je to účet, na čo slúži hypotéka či úver, čo je to úrok a kedy je dobrý, prečo si sporiť na dôchodok alebo o investíciách do trvalejších hodnôt.

Ambíciou interaktívnej výstavy „Múdro sporiť a rozumne míňať“, ktorej sa 12.10.2017 zúčastnili žiaci 3. a 4. ročníka bolo vysvetliť deťom hravou a pútavou formou základné finančné pojmy, mechanizmy a zákonitosti sveta financií a materiálnych hodnôt.

Mgr. Irena Ondrejičková

Celý článok

Ako vidia našu školu dospeláci? A ako ju vidia žiaci? Ako ju budeme vidieť o 20 rokov? Na hodine informatiky sa žiaci 8. ročníka popasovali aj s takouto zaujímavou témou. Vďaka ich šikovnosti môžeme my všetci na chvíľku vidieť našu školu ich očami - v tomto prípade očami Lujzy Zolvíkovej.

Mgr. Martina Neuová