Prevencia sociálno-patologických javov v šk. roku 2013/2014

Najlepšia protidrogová nástenka

Žiaci 7.ročníka sa zapojili do súťaže o Najlepšiu protidrogovú nástenku, ktorú organizuje Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky. Súťaž prebiehala od 20.11.2013 do 20.01.2014.

Vyhodnotenie násteniek zabezpečí odborná komisia, ktorú zostaví organizátor. Hlavnými hodnotiacimi kritériami sú nápaditosť, originalita, precíznosť spracovania a spôsob stvárnenia témy.

Predpokladaný termín vyhlásenia výsledkov je marec 2014. Termín bude uverejnený na internetovej stránke www.uvzsr.sk

Celý článok

Výchovný koncert pre žiakov 4. až 9. ročníka

Užívanie drog medzi tínedžermi a mladými dospelými môže zásadným spôsobom narušiť proces formovania vlastnej osobnosti a pozitívnych životných hodnôt. Droga často predstavuje ľahko dostupný prostriedok chvíľkovej radosti, šťastia alebo naplnenia. Čím častejšie sa človek k takýmto prežitkom utieka, tým ťažšie sú pre neho dostupné iné základné hodnoty, akými sú zdravé ľudské vzťahy, vzdelanie, práca, koníčky, rodinné zázemie a pod.

Dňa 27. novembra 2013 sa na našej škole pod dohľadom Mgr. P. Vargu a  Mgr. P. Kabátovej uskutočnil  výchovný koncert, ktorého hosťom bol Branislav Jobus. Koncert bol sprevádzaný rozprávaním hosťa o jeho závislosti na alkohole a dopade na jeho život. Drogy ohrozujú našu spoločnosť čoraz viac. Každý mladý človek sa skôr alebo neskôr stretne s drogami, či už legálnymi alebo nelegálnymi. Preto je potrebná prevencia voči nim aj na školách. Cieľom tohto podujatia bolo uvedomiť si, že každý z nás má reálnu šancu stať sa závislým. Ak sa tak stane, čaká nás krutá liečba alebo smrť. Skutočný príbeh hosťa nám dal mnoho podnetov na zamyslenie, ako nebyť v živote závislý na drogách akéhokoľvek druhu

Viac foto

Celý článok