Akcie uskutočnené v MŠ v šk. roku 2013/2014

Rozlúčka s MŠ

Vo švrtok 19.6.2014 sa konalo stretnutie rodičov a detí MŠ pri príležitosti ukončenia školského roka 2013/2014 a rozlúčky s deťmi, ktoré končia predprimárne vzdelávanie a od 1. septembra budú žiakmi 1. triedy ZŠ.

Celý článok

Deň otvorených dverí

Dňa 14.6.2014, v sobotné popoludnie, sa uskutočnil v našej škole Deň otvorených dverí. Aj priestory materskej školy boli sprístupnené pre verejnosť. Návštevníci si mohli prezrieť triedy detí a ostatné priestory MŠ, pohrať sa na detskom ihrisku. Za dobrovoľný finančný príspevok si mohli vybrať niektorý pekný výrobok detí a tak podporiť materskú školu. Rodičia prispeli do tomboly vecnými cenami a kto mal šťastie, vyhral peknú cenu. Deň otvorených dverí je jednou z foriem prezentácie školy na verejnosti.

Celý článok

Fašiangový karneval

Ľudové tradície počas fašiangov sme si pripomenuli karnevalom. V piatok 14. februára sa materská škola zaplnila peknými maskami rozprávkových bytostí, zvieratiek a veselých postavičiek. Karnevalový sprievod navštívil aj žiakov v triedach. Všetci mali dobrú náladu, deti sa tešili, zabávali a tancovali.

Celý článok

Mestská polícia v škôlke

Dňa 13. mája dopoludnia sa uskutočnila vzdelávacia aktivita s Mestskou políciou z Trnavy. Mestskí policajti oboznámili deti so svojou prácou. Poučili ich o dodržiavaní poriadku, predpisov a pravidiel bezpečnosti a správania sa občanov. Deti sa zaujímali o konkrétne činnosti v práci mestskej polície, zaujímali ich nástroje, ktoré môžu pri zásahoch použiť na obranu alebo na zneškodnenie páchateľov.

Celý článok

Výlet do ZOO

Vo štvrtok 5. júna sa deti 2. a 3. triedy zúčastnili poldňového výletu do ZOO v Bratislave. V autobuse si kamaráti posadali spolu a nevadila ani dlhšia cesta do Bratislavy. Po príchode do ZOO sme  sa občerstvili a prechádzka po ZOO mohla začať. Deti obdivovali všetky zvieratá. Najviac sa im páčilo v pavilóne opíc a v Dinoparku. Počasie nám vyšlo, šťastne sme sa dopravili domov a deti mali z výletu pekné zážitky.

Celý článok

Deň detí - kúzelník v škôlke

V piatok 30. mája sme našim škôlkarom k ich sviatku MDD pripravili  predstavenie kúzelníka Ivana. Predviedol deťom pekné a zaujímavé iluzionistické predstavenie, plné kúziel a čarov. Deti, ktoré kúzelníkovi asistovali odmenil balónikmi.

Celý článok

Predstavenie ku Dňu matiek

V rámci spolupráce s obecným úradom každoročne ku Dňu matiek pripravujeme v kultúrnom dome program detí pre mamičky. Svojim mamičkám k sviatku deti venujú zhotovený darček a kytičku básní, piesní a tančekov.

Celý článok

Jarný zber odpadového papiera

V mesiacoch marec - apríl sa každoročne koná jarný zber odpadového papiera. Do tohtoročného zberu sa z celej MŠ zapojilo veľmi málo „zberačov“. Na spoločnom vyhodnotení sme všetkých odmenili malou sladkosťou a traja najlepší získali vecnú cenu.

Celý článok

Bábkové divadlo Gašparko a drak

Dňa 16. apríla sa v našej materskej škole konalo divadelné predstavenie Bábkového divadla Ladislava Stražana. Rozprávka Gašparko a drak sa deťom páčila, za čo umelcov odmenili potleskom. Manželia Stražanovci, deťom predviedli niektoré marionety a umožnili im vyskúšať si manipuláciu s bábkami.

Celý článok

Návšteva obecnej knižnice

Marec – mesiac knihy. Pri tejto príležitosti deti 2. a 3. triedy MŠ navštívili obecnú knižnicu. Exkurzia do knižnice sa konala v rámci vzdelávacieho okruhu Kultúra tematicky zameraného na oblasť kníh a literatúru pre deti.

Celý článok