Záujmové útvary

Záujmové útvary patria k naefektívnejším spôsobom vyplnenia voľného času detí. Nielenže zabezpečia ochranné prostredie deťom, ktorých rodičia dlho pracujú, ale tiež cielene rozvíjajú detské záujmy pod vedením kvalifikovaných pedagógov. Záujmové útvary pracujú v každom väčšom meste popri Centrách voľného času. Krúžkovú činnosť rozvíjajú aj školy a inak tomu nie je ani na našej škole.

Záujmová činnosť na našej škole začína vždy v popoludňajších hodinách (s výnimkou turistických krúžkov), najčastešie o 1400 hod. a končí o 1600 hod.

Ponúkame prehľad záujmových útvarov pracujúcich na našej škole v školskom roku  2018 / 2019.