Akcie uskutočnené v MŠ v šk. roku 2015/2016

Divadlo Na traky

Predstavenie Tik-tak Divadla Na traky sa konalo 7. júna. Deti sa veselou, zábavnou a vtipnou formou dozvedeli o plynutí času, o hodinách, dňoch a mesiacoch v jednom roku.

Celý článok

Výlet do Piešťan

Tohtoročný výlet detí z druhej a tretej triedy sa konal pri príležitosti Dňa detí 1. júna. Loďou Adam Traján deti absolvovali plavbu po Váhu a nakŕmili čajky. Prezreli si krásy piešťanského kúpeľného ostrova s jazierkami a leknami, v parku si urobili občerstvenie. Deti mali dobrú náladu a výlet sa vydaril bez nehody.

Celý článok

Deň matiek

Mamičkám k sviatku prišli v nedeľu do kultúrneho domu zablahoželať aj deti materskej školy. Piesňami a tancami vyjadrili svoju lásku k mamičke.

 

 

Celý článok

Divadlo Na hojdačke

Divadlo Na hojdačke prišlo do našej MŠ 3. mája. Pri príležitosti Dňa Zeme zahrali deťom poučné a zároveň veselé predstavenie Na Zemi dobre mi! Deti získali poznatky o dôležitosti triedenia odpadov a ochrany našej planéty.

  

Celý článok

Veselá speváčka Simsalala

Dňa 11. apríla zavítala medzi nás veselá speváčka Simsalala. Nielenže deti zabávala svojimi piesňami, ale spievali spolu s ňou a pomáhali jej hrať na rytmických nástrojoch. Zapojila ich do spoločnej hry so spevom, urobili si na pamiatku spoločnú fotku a na záver všetkým darovala omaľovanku. 

Celý článok

Návšteva obecnej knižnice

Pri príležitosti Mesiaca knihy sme v stredu, 9. marca uskutočnili exkurziu do obecnej knižnice. Pani knihovníčka deti oboznámila s fungovaním a významom knižnice, poprezerali si zaujímavé knihy a publikácie. Deťom sa v knižnici páčilo. Takáto aktivita pomáha pestovať kladný vzťah detí ku knihám, k literatúre, ilustráciám, rozvíja predčitateľskú gramotnosť a pomáha  vychovávať budúcich čitateľov.

Celý článok

Fašiangový karneval

Vo štvrtok, 4. februára doobeda sa v našej materskej škole konal fašiangový karneval. Všetky deti aj s učiteľkami sa zmenili na rôzne veselé, krásne aj strašidelné bytosti, zvieratká, kvietky a rozprávkové postavičky od výmyslu sveta. V promenáde masiek sa všetky deti predstavili. Navštívili aj svojich kamarátov, žiakov v triedach prvého stupňa základnej školy. Deti sa spolu zabávali, hrali a tancovali.

Celý článok

Koncert rodiny Hlbockých

Koncert rodiny Hlbockých sme mali pôvodne naplánovaný pred Vianocami, v čase adventu. Pre chorobu pani Hlbockej sme museli dohodnúť nový termín na 19. januára. Rodina Hlbockých nás na chvíľu vrátila do čara Vianoc a naladila na vianočnú nôtu. Zaspievala a zahrala na staré ľudové hudobné nástroje. Deti sa oboznámili s ľudovými tradíciami, spevmi a zvykmi počas adventu a Vianoc na Slovensku.

Celý článok

Leví kráľ

V piatok 18. decmebra o 10. hodine škôlkari 2. a 3. triedy navštívili predstavenie Candy klubu v kine Hviezda v Trnave. Tanečná rozprávka na motívy Levieho kráľa W. Disneyho a s hudbou z filmu sa deťom veľmi páčila. Predstavenie bolo pekným darčekom pre deti v adventnom období. 

Celý článok