Aktivity žiakov 2018/2019

Predvianočné tvorivé dielne

Za predvianočnými tvorivými dielňami v adventnom období netreba vždy cestovať do Trnavy. Stačí prejsť do budovy našej základnej školy. Tam ôsmaci a deviataci pripravili bohatú nádielku materiálov, ktoré boli určené na výrobu vianočných výrobkov. Všetky tri oddelenia školského klubu sa rozdelili do dvoch tried, kde si ich už prerozdelili naši žiaci. Prvostupniarom sa venovali celé dve vyučovacie hodiny. Deti odchádzali domov so širokými úsmevmi a plnými rukami vlastnoručne vyrobených darčekov.

Mgr. Alena Susková

Celý článok

Čítanie veľkých malým

Posledný predvianočný týždeň sa v našom literárnom kútiku stretli naši najstarší žiaci s najstaršími škôlkarmi. Deviataci si pre nich pripravili plnú hodinku čítania, dramatizovaného prednesu, ale aj interaktívnej spolupráce. Po dvojiciach sa snažili veľkáčov čosi naučiť, zaujať, pobaviť.

5-6 ročné deti nemali pred 15-ročnými žiadnu trému, hlásili sa, skúšali podľa básne pribiť klinček do dreva, poskladať ľudské telo či uhádnuť povolania a popritom všetkom si poprezerať aj našu školu, ktorá sa už o rok stane ich druhým domovom.

Mgr. Alena Susková

 

 

Celý článok