Environmentálna výchova v šk. roku 2011/2012

Zber papiera

V novembri sa našej škole uskutočnil zber odpadového papiera. Pozrime sa ako usilovne jednotlivé triedy zberali:

Miesto Trieda Priemer na žiaka / kg
1. IV.  189
2. III. 152
3. VI. 123
4. V. 117
5. I. 99
6 VII. 95
7. VIII. 77
8. II.  56
9. IX. 41

Najusilovnejšie triedy si zaslúžili sladkú odmenu.

Viac foto

Celkové poradie tried však nepodá informáciu o tom, ktorí žiaci sa pri zbere papiera snažili najviac. Preto by našej pozornosti nemali ujsť ani desiati najlepší zberači papiera našej školy.

Miesto Trieda Meno žiaka kg
1. IV. Vu Minh Anh 795
2. VII. Gábrišová Karolína 738
3. IV. Záhončíková Barbora 735
4. I. Hanicová Petra 537
5. III. Danihelová Nikoleta 454
6. III. Pinkasová Emma 378
7. II. Škorec Marcel 357
8. VIII. Kátlovská Mária 348
9. V. Červenka Matúš 338
10. V. Floriš Daniel 333

 

Celý článok

Veľká vedomostná súťaž o vode

Žiaci IV. a IX. ročníka sa pod vedením triednych vyučujúcich Mgr. Ľ. Mandákovej a Mgr. M. Neuovej každý mesiac zapájajú do Veľkej vedomostnej súťaže o vode. Súťaž má 8 kôl a súťaží sa v troch kategóriách. Cieľom Vedomostnej súťaže o vode je pomôcť školám aktívnejšie sa zapájať do výchovno-vzdelávacích projektov, ktoré sú súčasťou vzdelávacieho programu Modrá škola, podporovať činnosti vedúce k rozvoju vzdelávacích schopností žiakov. Prioritnou úlohou je uvedomovanie si dôležitosti pitnej vody pre život, jej ochrana, prevencia pred znečisťovaním vody a zároveň vychovávať a vzdelávať žiakov o význame vody pre život. Veľká vedomostná súťaž končí 8. mája 2012.

Celý článok

Exkurzia do jadrovej elektrárne v Jaslovských Bohuniciach

Dňa 28.11.2011 sa zúčastnili žiaci I., III. a IV. ročníka na exkurzii do jadrovej elektrárne v Jaslovských Bohuniciach.

Pracovníci jadrovej elektrárne najskôr deťom premietali krátke rozprávky o energii okolo nás. Neskôr nasledovala prehliadka makiet a zariadení v elektrárni, pri ktorej si deti mohli vyskúšať výrobu elektrickej energie na minigenerátore. V závere exkurzie sa deti povozili autobusom po areáli elektrárne, pričom sa im naskytol pohľad na chladiace veže a elektráreň z bezprostrednej blízkosti. 

Viac foto

Celý článok

Na túru s Naturou

Naša škola sa zapojila do vzdelávacieho programu Na túru s Naturou. Hlavným cieľom programu je na školách vytvoriť pozorovacie a výskumnícke skupiny zamerané na terénny prieskum výskytu rastlín a živočíchov.

Počas programu sa žiaci naučia pracovať s rôznymi pomôckami podľa upravených metodických pokynov. Žiaci sa dostanú do prírody, ale okrem prírodovedy, vlastivedy a geografie sa budú zdokonaľovať aj v práci s počítačom. Stanú sa redaktormi portálu a sami budú aktívnymi tvorcami internetovej galérie vybraných rastlinných a živočíšnych druhov na Slovensku.

Aktivity a sled jednotlivých krokov, ktoré budú prieskumné skupiny realizovať v priebehu programu:

PRÁCE  V  TERÉNE

1. Výber vhodných mapovacích lokalít v prírode

2. Realizácia terénneho prieskumu na mapovaných lokalitách

3. Dokumentovanie výskytu mapovaných druhov na lokalitách vo forme fotografií, audiozáznamov a videozáznamov

PRÁCE  NA  INTERNETE:

1. Registrácia prieskumnej skupiny do programu

2. Zakreslenie mapovaných lokalít do interaktívnej mapy

3. Vkladanie dokladov výskytu (foto, audio, video) nájdených druhov do galérie druhov

4. Prispievanie do  Spravodajcu Na túru s NATUROU  vo forme článkov v rubrikách Ako sme mapovali, Ekologické projekty, Oči na stopkách 

Viac informácií o programe nájdete na internetovej stránke: https://snaturou2000.sk/

Celý článok

Triedime odpady v rámci Recyklohier

Naša škola sa zapojila do školského recyklačného programu Recyklohry. Program usporadúva spoločnosť ASEKOL SK, ktorá zaisťuje zber a recykláciu elektrozariadení, ktoré už doslúžili

Cieľom projektu je zvýšiť povedomie o triedení odpadov u mladej generácie a tiež zaistiť recykláciu drobných elektrozariadení v čo najvyššej miere.

V rámci projektu Recyklohry bude naša škola vybavená zbernou nádobou na vyradené drobné elektrozariadenia. Zberná nádoba poskytnutá spoločnosťou ASEKOL SK bude umiestnená IV triede .

Každý žiak bude môcť do školy nosiť nepotrebné drobné elektrospotrebiče (napríklad starý mobil, kalkulačku, telefón, elektrohračku, drobné počítačové vybavenie, discman alebo MP3 prehrávač, ale tiež napríklad varnú kanvicu, kulmu, fén, aku skrutkovač atď.).

Naši žiaci sa môžu zapojiť tiež do zábavných hier a súťaží, výtvarných či fotografických úloh a kvízov z oblasti triedenia a recyklácie odpadov, ktoré bude organizátor projektu zadávať.

Za nazbierané drobné elektrozariadenia a splnené úlohy získa naša škola body, za ktoré žiakom budeme môcť obstarať rôzne učebné pomôcky, hry aj vybavenie pre voľný čas. Katalóg odmien a ďalšie informácie o projekte sú Vám k dispozícii na www.recyklohry.sk.

Rodičia, aj vy sa môžete do Recyklohier zapojiť. Ak máte doma vyradené drobné elektrospotrebiče, venujte ich svojim deťom. Zaistíte tak ich recykláciu a svojim deťom pomôžete získať body na nákup odmien.

Čo patrí a čo nepatrí do Recyklonádoby sa dozviete TU.

Celý článok

EKO deň

Dňa 8. októbra sme v Bratislave navštívili interaktívnu výstavu "ENERGIA 3. TISÍCROČIA", Detské múzeum  a Prírodovedné múzeum.

Výstava "ENERGIA 3. TISÍCROČIA" žiakom IV. a VI. ročníka odhalila, aká je ich  ekologická stopa na Zemi, odkiaľ prichádza teplo do našich domovov, ako môžeme pomôcť našej planéte, ako to vyzerá v uhoľnej bani.  Žiaci sa dozvedeli, čo sú to neobnoviteľné a obnoviteľné zdroje energie, ako šetriť  energie našej Zeme  a ako svojou dobrovoľnou skromnosťou pomáhajú Zemi.

Cieľom výstavy bolo, aby sa žiaci naučili:

- čo je to tepelná a elektrická energia
-  aký je jej životný cyklus
-  ako jej využívanie ovplyvňuje životné prostredie
-  ako šetriť energiou
-  ako náš životný štýl vplýva na spotrebu a využívanie energie

V Detskom múzeu sme si pozreli výstavu  Farby Afriky : Cestovanie po Afrike, Pestrá Afrika. V Prírodovednom múzeu sme sa boli pozrieť na novú modernú expozíciu  Zázrak prírody. Jej hlavným cieľom je ponúknuť návštevníkovi maximum informácií o živej prírode so zameraním na územie Slovenska.

autor: Mgr. Ľ. Mandáková

Viac foto

Celý článok