Akcie školského klubu uskutočnené v šk. roku 2011/2012

Deň Zeme a EKO deň

Mesiac apríl je nielen mesiacom ochrany prírody, no v tomto mesiaci si pripomíname aj Deň Zeme. Pri týchto príležitostiach sme prežili zasa jeden zaujímavý deň.  Pod vedením pani vychovávateľky  sme súťažili v prírodovednom kvíze, ktorý bol spojený so športom a zábavou. Naši štyria spolužiaci boli vyhodnotení a dostali diplom. Ani my ostatní sme neodišli bez sladkej odmeny. Nakoniec sme si našu planétu nakreslili na chodník našej školy. V školskom klube sme sa už dávno dozvedeli, že na našej planéte Zem bude iba vtedy pokračovať krásny a zdravý život, keď na nej budeme chrániť životné prostredie. Pre nás to znamená ochraňovať rastlinky, zvieratká, celú prírodu. Príprava na kvíz prebiehala nielen teoreticky, ale aj prakticky. Vyzbierali sme v okolí školy smeti a papiere, chránime si kríčky a stromčeky, ktoré nám na jar pekne rozkvitli. Počasie nám prialo, bolo nám fajn a tešíme sa opäť na ďalšie aktivity. 

Bc. Vargová so žiakmi ŠKD

Viac foto

Celý článok

Vynášanie Moreny

V dnešnej uponáhľanej a ‘pretechnizovanej‘ dobe sa z nášho života takmer úplne vytrácajú staré ľudové tradície, ktoré nám naši predkovia zanechali. Jednou z nich bolo i vítanie jari - pálenie Moreny, ktorým chceli ‘odohnať‘ dlhotrvajúcu zimu. Každá pani vychovávateľka svoje deti oboznámila s históriou a významom tejto zaujímavej ľudovej tradície a v jeden pekný marcový deň - 22.03.2012 - sme spoločne s deťmi zo ŠKD Morenu odprevadili na miesto, kde mala skončiť svoju moc. S veršíkom: „Morena, Morena, kde si prebývala, keď si tú jar tak dlho skrývala? Teraz ťa spálime, zimu už nechceme a na slniečko sa veľmi tešíme“, ktorý povedali všetky deti, sme Morenu zapálili a hodili do rieky, čím sme ukončili jej vládu v prírode. Morena nám pekne odplávala a my pevne dúfame, že sa už zima nevráti! Veríme, že táto tradícia sa deťom vryje hlboko do duše a nezabudnú na ňu.

Viac foto

Celý článok

Fašiangový karneval

Vo štvrtok 1. marca 2012 sa v školskom klube uskutočnil fašiangový karneval. Naši družinári sa predviedli v krásnych kostýmoch. Vyšantili sa pri hudbe a nechýbali ani súťaže. Pri tanci s balónom a pri stavbe pyramídy z kociek si užili veľa zábavy a smiechu. Veľký úspech mal aj metlový tanec. Žiačky 3. a 4. ročníka spestrili karneval svojimi speváckymi vystúpeniami. Počas celej veselice si deti pochutnávali na sladkých i slaných dobrotách. Krásne strávené popoludnie sme ukončili tombolou, z ktorej si všetky deti odniesli pekné darčeky.

 

Viac foto

Celý článok

Snehuliaci

Padaj sniežik, padaj nám... Túto pieseň si spievali deti v školskom klube a tešili sa z toho, koľko snehu napadlo. Vedeli, že konečne budú môcť stavať snehuliakov. Dobre oblečení, vyzbrojení čiapkami a rukavicami sa pustili do práce a gúľali a gúľali... Tvorili a opracovávali, ako ozajstní majstri. Keď boli so svojou prácou hotoví, stáli na školskom dvore traja menší a jeden veľký snehuliak. Veľkého snehuliaka postavili žiaci 7.ročníka s pomocou p. učiteľa Vargu. Deti odchádzali spokojné a dúfali, že tam snehuliaci budú stáť čo najdlhšie.

Viac foto

Celý článok

Turnaj v Človeče, nehnevaj sa

Vo štvrtok 19.01.2012 sa stretli všetky deti oboch oddelení ŠKD na turnaji v "Človeče, nehnevaj sa". Zasadli za hracie stoly, rozdelili figúrky a začali hrať. Kocky sa hádzali, napätie rástlo. Všetci sa snažili dostať čo najskôr do "domčeka". Štyria, ktorí vyhrali, hrali "veľké" človeče. Kto sa prvý dostal k méte - vyhral. Nakoniec sa zabávali všetci - súťažiaci aj diváci. Víťazi turnaja dostali krásny diplom.

Viac foto

Celý článok

Deň ľudských práv

Poznáme svoje práva.

Poznať svoje práva, využívať ich a súčasne dodržiavať povinnosti je základným právom, ale aj povinnosťou každého jednotlivca. Ako 'Škola priateľská k deťom' sa snažíme, aby si žiaci primerane svojmu veku osvojovali základné pojmy a zručnosti z oblasti ľudských práv prostredníctvom zážitkového učenia a rôznych aktivít. Naši najmenší si tento významný deň pripomenuli vymaľovaním obrázkov.

Celý článok

List pre Ježiška

Deti v školskom klube si pripravili listy pre Ježiška. Ich posielanie sme spojili s príjemnou návštevou vianočných trhov na Trojičnom námestí, kde sme si obzreli vianočnú výzdobu a zakúpili maličké prekvapenie pre rodičov.

Celý článok

Kolobežkový slalom

V stredu 23. novembra 2011 popoludní sme za pekného počasia zorganizovali „Kolobežkový slalom“ na školskom ihrisku. Deti zo ŠKD trpezlivo čakali, kým prišiel na niekoho rad. Vyskúšali si svoju zručnosť, presnosť a rýchlosť na pripravenej prekážkovej dráhe. Odmenou im bola nielen pochvala pani vychovávateliek ale i sladká pochúťka. Deťom sa aktivita zapáčila a vyslovili prianie, aby sme podobné podujatie usporiadali aj v jarných mesiacoch.

Viac foto 

Celý článok

Návšteva cintorína

Keďže deň zosnulých sa blížil zároveň s prázdninami, 27.10.2011 sme s našimi deťmi začali deň v ŠKD návštevou cintorína, kde sme zapálili sviečky a spomínali na blízkych zosnulých.

Celý článok

Halloween party

V stredu 26.10.2011 sme s deťmi v našom školskom klube prežili zábavné, veselé a trošku aj strašidelné popoludnie. Prišli k nám bosorky, duchovia a veľa-veľa strašidielok. Strašidielka, v ktorých sa predstavili deti z I. a II. oddelenia, boli vlastnoručne vyrobené. Halloween je skratka anglického názvu "predvečer všetkých svätých" a v dávnych dobách tento dátum znamenal koniec starého a začiatok nového roka. Dnes je Halloween veselým rajom najpodivnejších strašidiel.

Pred samotnou party sme sa s deťmi porozprávali o  sviatku všetkých svätých, jeho vzniku a význame. Neskôr sa začala diskotéka, počas ktorej deti nielen tancovali, ale aj súťažili a hostili sa koláčikmi a  inými dobrotami.

Bc. H.Vargová

Viac foto

Celý článok