Činnosť Školského parlamentu v školskom roku 2017/2018

Zasadnutia Školského parlamentu