ZÁUJMOVÉ ÚTVARY PRACUJÚCE V ŠK. ROKU 2016/2017

 
Názov krúžku Vedúci krúžku Trieda Deň, hod.
Výtvarný  Mgr. Ľ. Súkenníková 2.- 3. pondelok,
od 1300
Vševedko Mgr. I. Ondrejičková 3. pondelok,
od 1300
Umelecká činnosť Mgr. P. Varga 4., 8. piatok,
od 1300
Športový Mgr. Z. Takáčová 5.- 9. piatok,
od 1400
Športové hry Mgr. Z. Takáčová 5.- 9. streda,
od 1400
Stimulačno-relaxačné hry Mgr. D. Nováková 5.- 9. pondelok, 
od 1400
Salón krásy Mgr. E. Milučká 5.- 9. streda,
od 1400
Matematika Mgr. M. Zápražná 9. utorok,
od 1400