Akcie školského klubu v šk. roku 2014/2015

Deň Zeme - Smolenice

Pri príležitosti Dňa Zeme sme navštívili obec Smolenice, kde nás čakal bohatý program a besiedka s lesníkmi.

L. Páleníková

Celý článok

Jarný beh okolo školy

Dňa 14. apríla sme v ŠKD zorganizovali JARNÝ BEH OKOLO ŠKOLY. Všetkým zúčastneným ďakujeme, víťazom gratulujeme!

Výsledky behu:

1.     Miesto ROMAN JAKABOVIČ (3. ročník)

2.     Miesto MAREK TLČÍK (2. ročník)

                         VU TIEN LINH NHI (3. ročník)

3.     Miesto SOPHIA GAŠPAROVIČOVÁ (3.ročník)

L. Páleníková

Celý článok

Detský karneval

Fašiangy sú už  tradične časom plesov, zábav a karnevalov. Preto nesmel chýbať ani v našom školskom klube. 17. februára sa náš školský klub premenil na kráľovstvo plné rozprávkových postavičiek. Princezné, anjelici, čarodejnice, indiánky, mačičky či SpongeBob na chvíľu zázračne ožili a v rytme modernej hudby sa spolu zabávali. Celé popoludnie bolo sprevádzané príjemnou a veselou atmosférou. Deti mali možnosť ukázať, aké krásne masky si pripravili, zahrali si hry a tiež si zatancovali. Každé z detí si odnieslo tombolovú výhru a všetci sme sa občerstvili pizzou. Všetky zúčastnené deti odchádzali z karnevalu spokojné s úsmevom na tvári.

L. Páleníková

Celý článok

Divadelné predstavenie

V decembri sme, krátko pred vianočnými prázdninami, využili možnosť navštíviť Staré divadlo Karola Spišáka v Nitre. Predstavenie Vianočná koleda sa nám veľmi páčilo, užili sme si príjemné kultúrne popoludnie.

L. Páleníková

Celý článok

Návšteva farmy

Dňa 30. septembra sme navštívili rodinnú farmu v obci Nový život. Najväčším zážitkom pre našich žiakov bola jazda na koňoch a ich kŕmenie.

L. Páleníková

Celý článok