Aktivity uskutočnené v MŠ v šk. roku 2014/2015

Rozlúčka s MŠ

Spoločné stretnutie rodičov a detí materskej školy sa konalo pri príležitosti ukončenia školského roka a rozlúčky s budúcimi prvákmi. V stredu 17.6.2015 popoludní, v našej telocvični, vystúpili všetky deti v krátkom kultúrnom programe. Do základnej školy odchádza 11 detí – budúcich prvákov. Rodičia im zhotovili pekné tablo. Na pamiatku z materskej školy dostali knihu a osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania.

Celý článok

Stretnutie s príslušníkmi Polície

V spolupráci s políciou sa konala edukačná aktivita zameraná na vzdelávanie detí v oblasti dopravnej výchovy a bezpečnosti na ceste. Dňa 11.6.2015 na školskom ihrisku príslušníci dopravnej polície z Trnavy vysvetlili deťom zásady bezpečného správania sa na ceste, pri prechode cez cestu a tiež význam a úlohu dopravnej polície.

Celý článok

Návšteva knižnice

Návšteva obecnej knižnice sa konala 29.4.2015. Deti z 3. triedy MŠ v knižnici absolvovali edukačnú aktivitu z oblasti kultúry. Edukačné aktivity v obecnej knižnici pomáhajú deťom v rozvíjaní predčitateľskej gramotnosti, vytvárajú u nich pozitívny vzťah ku knihám a literatúre všeobecne, napomáhajú získavaniu budúcich čitateľov.

Celý článok

Stretnutie s poľovníkom

V rámci vzdelávacieho okruhu Príroda a sním súvisiacou témou Voľne žijúce zvieratá, sme pozvali na edukačnú aktivitu pána Ing. Rastislava Mrvu. Ako aktívny člen poľovníckeho združenia deťom sprostredkoval informácie k danej problematike. Deti sa dozvedeli mnohé zaujímavosti o voľne žijúcich zvieratách, starostlivosti o zvieratá a o ochrane prírody.

 

Celý článok

Deň Zeme

Vzdelávanie detí v oblasti prírodovedy prebiehalo aj prostredníctvom týždňového projektu ku Dňu Zeme. Projekt zahŕňal niekoľko edukačných aktivít detí z 2. triedy. Vychádzky do prírody, demonštračné a výtvarné činnosti, starostlivosť o prírodu, ochrana prírody.

Celý článok

Deň vody

Na edukačnej aktivite Deň vody si deti v 2. triede pripomenuli význam vody pre človeka a celkový život na Zemi.

Celý článok

Edukačna aktivita - práca hasiča

Dňa 16.12.2014 sa konala neplánovaná edukačná aktivita zameraná na dodržiavanie bezpečnosti pri požiaroch. Jurkov otecko, pán Kopúnek nás prekvapil a deťom  názorne predviedol hasičské oblečenie, ochrannú prilbu a funkciu plynovej masky a kyslíkovej fľaše.

Celý článok

Šarkany

Začiatkom novembra  nás vhodné veterné počasie vylákalo na kopček za dedinou. Aj keď sme mali len dvoch šarkanov, lietali krásne a veľmi vysoko. Všetci sme sa tešili. Niekto mal problém ich aj udržať. 

Celý článok

Dopravné ihrisko

Aktivitu pre predškolákov na DDI v Trnave sme zorganizovali spoločne s prvákmi základnej školy.

Inštruktorky dopravného ihriska mali pre deti pripravené aktivity v skupinách. Deti sa vystriedali v role chodcov, bicyklistov a štvorkolkárov. Zúčastnili sa aj prednášky o bezpečnosti na dopravných komunikáciách a o dôležitosti dodržiavania pravidiel v dopravných situáciách.

Aktivita mala poznávací i preventívny cieľ.

Celý článok

Jeme zdravo

V edukačnej aktivite Jeme zdravo sa deti oboznámili so zdravými potravinami a ich významom pre zdravie človeka. Deti si vlastnoručne pripravili jednoduché občerstvenie. Chutilo výborne!

Celý článok