Výsledky celoslovenských testovaní v školskom roku 2017/2018

Testovanie 5

Výsledková listina z celoslovenského testovania žiakov 5. ročníka ZŠ v šk. roku 2017/2018:    
Základné údaje / Predmety MAT SJL
Počet testovaných žiakov školy 21 21
Maximálny počet bodov v texte 30 30
Priemerný počet bodov školy 21,5 19,7
Priemerný počet bodov v rámci SR 19,4 18,9
     
Priemerná úspešnosť školy (v %) 71,6 65,7
Priemerná úspešnosť v SR - národný priemer (v %) 64,7 62,8
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru (v %) 6,9 2,9

 

Testovanie 9

Výsledková listina z celoslovenského testovania žiakov 9. ročníka ZŠ v šk. roku 2017/2018:    
Základné údaje / Predmety MAT SJL
Počet testovaných žiakov školy 11 11
Maximálny počet bodov v texte 20 25
Priemerný počet bodov školy 14,6 19,5
Priemerný počet bodov v rámci SR 11,2 15,7
     
Priemerná úspešnosť školy (v %) 73,2 78,2
Priemerná úspešnosť v SR - národný priemer (v %) 55,9 63,0
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru (v %) 17,3 15,2

 

KOMPARO 2017/2018 - testovanie žiakov 8. ročníka

Celkové výsledky žiakov triedy v teste z matematiky %
Priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov tejto triedy 56,0
Priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov v SR 50,4
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru 5,6
Celkové výsledky žiakov triedy v teste zo slovenského jazyka %
Priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov tejto triedy 70,2
Priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov v SR 62,8
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru 7,4
Celkové výsledky žiakov triedy v teste z biológie %
Priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov tejto triedy 50,3
Priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov v SR 48,0
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru 2,3
Celkové výsledky žiakov triedy v teste z geografie %
Priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov tejto triedy 51,3
Priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov v SR 43,6
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru 7,7
Celkové výsledky žiakov triedy v teste zo všeobecných šdudijných predpokladov %
Priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov tejto triedy 61,0
Priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov v SR 54,5
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru 6,5

KOMPARO 2017/2018 - testovanie žiakov 9. ročníka

Celkové výsledky žiakov triedy v teste z matematiky %
Priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov tejto triedy 58,2
Priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov v SR 49,4
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru 8,8
Celkové výsledky žiakov triedy v teste zo slovenského jazyka %
Priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov tejto triedy 76,0
Priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov v SR 64,6
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru 11,4