Aktivity školského klubu v šk. roku 2016/2017

Jesenné šantenie

Takto sa deti 1. oddelenia ŠKD vyšantili s listami, ktoré nám spadli zo stromov. Niekedy stačí k dobrej nálade iba dobrý nápad a nie sú potrebné ani drahé hračky.

Bc. G. Dekanová

Celý článok

Pasovanie prvákov

Ako každý rok, ak tento rok sme pasovali našich malých prváčikov do klubu "klubárov". Všetci slávnostne zložili sľub klubára a domov si na pamiatku odniesli list klubára.

Bc. G. Dekanová

Celý článok