Krúžky

Na pôde materskej školy pracujú v školskom roku 2011/2012 dva krúžky.

 

Krúžok náboženskej výchovy

vedie rádová sestra Bc. Kararína Kočanová. V krúžku sa každé utorkové popoludnie stretávajú 4 - 6 ročné deti materskej školy. 

Viac foto

 

Tanečný krúžok

Každé štvrtkové popoludnie sa 22 detí z materskej školy učí základné tanečné pohyby pod vedením trénera Martina Siantu . 

Viac foto