Environmentálna výchova 2017/2018

Deň Zeme

Deň Zeme sme si v tomto školskom roku pripomenuli v pondelok 23. apríla. Najskôr sme sa zúčastnili výchovného koncertu s názvom Živá voda, ktorý nám pripravila umelecká agentúra Amos. Po výchovnom koncerte sa mladší žiaci zúčastnili súťaží, ktoré sme si pre nich pripravili v spolupráci so staršími žiakmi. Pri jednotlivých stanovištiach určovali rastliny, živočíchy, triedili správne odpad, prípadne rozhodovali, čo patrí alebo nepatrí do kompostu. Niektoré úlohy boli jednoduché, nad inými sa museli zamyslieť. Pri všetkom im pomáhali starší žiaci, ktorí ich úlohami ochotne a priateľsky sprevádzali. Za správne zodpovedanie všetkých desiatich úloh dostali dvojice žiakov pochvalu a sladkú odmenu. Akcia sa nám páčila a ostáva nám len veriť, že v budúcom školskom roku nám bude naklonené aj počasie.

Mgr. Martina Neuová

Celý článok

Exkurzia do jadrovej elektrárne

5. apríla sme so žiakmi 7. až 9. ročníka navšívili jadrovú elektráreň v Jaslovských Bohuniciach. Ochotní pracovníci elektrárne nás pekne privítali a čo najzrozumiteľnešie nás previedli tajomstvami energie, ktorá sa uvoľňuje pri rozpade jadier atómov. Na zmenšených modeloch nám poukazovali jednotlivé časti reaktora a podrobne nám vysvetlili ich funkciu. Objasnili nám tiež príčiny nehôd, ktoré sa odohrali v iných jadrových elektrárňach a rozohnali naše obavy z podobnej situácie u nás. Poučili nás aj o ostatných možnostiach získavania energie, pričom nezabudli spravodlivo zhodnotiť ich dopady na prírodne prostredie. V závere exkurzie sme sa s novými pojmami popasovali aj hravou formou prostredníctvom aktivít a hlavolamov. Našu návševu sme ukončili krátkou prehliadkou chladiacich veží.    

Mgr. Martina Neuová

Celý článok