Záujmové útvary pracujúce v šk. roku 2014/2015

 
Názov krúžku Vedúci krúžku Trieda Deň, hod.
Tanečno - pohybový Mgr. L. Porubská 2. a 4. utorok od 1300
Turistický Mgr. M. Vincová 2. a 4. 1x mesačne
Hrnčiarik Mgr. M. Vincová 2. a 4. piatok od 1330
Tvorivé dielne Mgr. Ľ. Mandáková 3.B pondelok od 1300
Umelecká činnosť Mgr. P. Varga 4. a 6. piatok 1400
Špotrové hry Mgr. A. Belková 8. a 9. utorok od 1345
Basketbal Mgr. M. Páleník 9. streda od 1400
Matematika Mgr. Kováčová 9. utorok od 1400

späť na Záujmové útvary