Environmentálna výchova v šk. roku 2015/2016

Deň Zeme

Deň Zeme je dňom, kedy sa častejšie zamyslíme nad ochranou prírodného bohatstva našej planéty. Množstvo diskusií v médiách nám pripomenie stav nášho životného prostredia a jeho dôsledky na naše zdravie. Všetci vieme, že životné prostredie si musíme chrániť a netreba sa vyhovárať, že na to nemáme správne prostriedky. Siedmaci sa ochotne zapojili do ochrany svojho prostredia tým, že zbavili areál a okolie školy odpadkov. 

Mgr. M. Neuová

Celý článok

Jarný zber odpadového papiera

Od 14. do 23. marca prebiehal na našej škole jarný zber odpadového papiera. Každý zbieral podľa svojich možností, ale najviac sa činili žiaci 6. ročníka, ktorí nazbierali v prepočte na jedného žiaka až 301 kg.

Poradie Trieda  kg / žiak
1. 6. 301
2. 8. 148
3. 5. 114
4. 1. 104
5. 4.A 94
6. 4.B 88
7. 2. 39
8. 7. 32
9. 3. 31
10. 9. 10

Najlepšími zberačmi jarného zberu sú: 

Trieda Meno zberača
4.B Alex Brezina
1. Adam Záhončík
2. Lucia Trnavská
5. Karol Babčan
5. Tomáš Drobný
5. Michal Čavojský
6. Ema Skalková
6. Nina Skalková
8. Barbora Záhončíková
8. Radovan Lipovský

 

Celý článok

O čom rozprávajú kamene a skameneliny

Nemí svedkovia našej dávnej histórie, kamene a skameneliny. Čo nám odhaľujú o našej dávnej minulosti? To sa naši žiaci III. a IV. ročníka, 22. marca, dozvedeli na eko-výchovnom programe „O ČOM ROZPRÁVAJÚ KAMENE A SKAMENELINY“. Spoločne ich preskúmali , pričom využili nielen svoje zručnosti, ale aj fantáziu. 

Mgr. Ľ. Súkenníková

 

Celý článok

Tajomstvá pôdy

Dňa 22. marca naši žiaci I. a II. ročníka pomocou eko-výchovného programu  spoznali  význam pôdy pre život na Zemi. Už vedia aj to, ako pôda vzniká a čo všetko sa v nej nachádza. Zároveň pozorne sledovali, čo sa deje so semienkami, ktoré  do nej zasiali.

Mgr. Ľ. Súkenníková

Celý článok

Kŕmidlá pre vtáčiky

Štvrtáci vyrobili na hodinách pracovného vyučovania kŕmidlá a búdky pre vtáčiky. Počas zimných mesiacov sa žiaci budú pravidelne starať o to, aby si v kŕmidlách vtáčiky našli dostatok potravy a v búdkach našli svoj nový domov. 

Mgr. Ľ. Brunovská 

Celý článok

Jesenný zber odpadového papiera

V októbri sa našej škole uskutočnil zber odpadového papiera. Pozrime sa ako usilovne jednotlivé triedy zberali:

Umiestnenie Trieda Priemer na žiaka
1. 6. 226 kg
2. 4.B 117 kg
3. 1. 94 kg
4. 8. 78 kg
5. 5. 71 kg
6. 4.A 52 kg
7. 2. 37 kg
8. 3. 33 kg
9. 7. 30 kg
10. 9. 20 kg

Ocenili sme aj desiatich žiakov, ktorí priniesli najviac papiera:

Umiestnenie Meno žiaka Trieda
1. Záhončík Adam 1.
2. Sedláková Romana 2.
3.  Koniarová Zuzana 4.A
4. Gašparovičová Sofia 4.B
5. Brezina Alex 4.B
6. Hanicová Petra 5.
7. Drobný Tomáš 5.
8. Skalková Ema 6.
9. Skalková Nina 6.
10. Záhončíková Barbora 8.

Celý článok