Škola podporujúca zdravie 2018/2019

Biela pastelka

Dňa 20.9.2018 sa naša škola a materská škola zapojili do zbierky určenej pre nevidiacich a slabozrakých ľudí na Slovensku pod názvom Biela pastelka. V tento deň sme vyzbierali sumu 115,92 €. Za Vašu pomoc všetkým, ktorí sa do zbierky zapojili vyslovujeme v mene Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska srdečné ĎAKUJEME.

Mgr. Monika Strapáčová

Celý článok