Výsledky celoslovenských testovaní v školskom roku 2015/2016

Testovanie 5-2015

Výsledková listina z celoslovenského testovania žiakov 5. ročníka ZŠ v šk. roku 2017/2018:    
Základné údaje / Predmety MAT SJL
Počet testovaných žiakov školy 16 16
Maximálny počet bodov v texte    
Priemerný počet bodov školy    
Priemerný počet bodov v rámci SR    
     
Priemerná úspešnosť školy (v %) 63,33 69,58
Priemerná úspešnosť v SR - národný priemer (v %) 61,99 66,62
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru (v %) 1,34 2,96

 

Testovanie 9-2015

Výsledková listina z celoslovenského testovania žiakov 5. ročníka ZŠ v šk. roku 2017/2018:    
Základné údaje / Predmety MAT SJL
Počet testovaných žiakov školy 13 14
Maximálny počet bodov v texte    
Priemerný počet bodov školy    
Priemerný počet bodov v rámci SR    
     
Priemerná úspešnosť školy (v %) 64,6 63,1
Priemerná úspešnosť v SR - národný priemer (v %) 52,8 62,6
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru (v %) 11,8 0,5

 

KOMPARO 2015/2016 - testovanie žiakov 8. ročníka

Celkové výsledky žiakov triedy v teste z matematiky %
Priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov tejto triedy 78,4
Priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov v SR 64,2
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru 14,2
Celkové výsledky žiakov triedy v teste zo slovenského jazyka %
Priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov tejto triedy 68,6
Priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov v SR 64,0
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru 4,6
Celkové výsledky žiakov triedy v teste z biológie %
Priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov tejto triedy 61,9
Priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov v SR 57,7
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru 4,2
Celkové výsledky žiakov triedy v teste z geografie %
Priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov tejto triedy 48,7
Priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov v SR 50,2
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru -1,5
Celkové výsledky žiakov triedy v teste zo všeobecných šdudijných predpokladov %
Priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov tejto triedy 60,4
Priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov v SR 59,7
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru 0,7

KOMPARO 2015/2016 - testovanie žiakov 9. ročníka

Celkové výsledky žiakov triedy v teste z matematiky %
Priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov tejto triedy 53,1
Priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov v SR 60,7
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru -7,6
Celkové výsledky žiakov triedy v teste zo slovenského jazyka %
Priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov tejto triedy 59,4
Priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov v SR 59,1
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru 0,3